Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych

wielkopolskie stowarzyszenie niewidomychWielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych prowadzi działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie powstało w 1992 roku. Zajmuje się m. in. organizowaniem i prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej dla niewidomych oraz prowadzeniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Wspiera też tworzenie, produkcję i dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych. Prowadzi telefon zaufania dla osób niewidomych, słabowidzących lub tracących wzrok, komputerowy punkt konsultacyjny oraz punkt doradztwa i poradnictwa w zakresie indywidualnych problemów, uprawnień i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin i opiekunów prawnych. wsn.info.pl

Zobacz też

  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

    Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego. Zajmuje się głównie dwoma obszarami problemowymi: specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem oraz pomoc finansowa i organizacyjna w rehabilitacji nazrądu wzroku u małych dzieci i młodzieży. www.rfpn.org

  • Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika

    Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika działa w Warszawie od 1998 roku. Jego celem jest rozwijanie i wspieranie działalności muzycznej w środowisku niewidomych. Należy do niego około 40 członków – zarówno niewidomych jak i widzących. Towarzystwo uczestniczy w europejskim projekcie pod nazwą MUSIC4VIP, skierowanego do osób niewidomych. Towarzystwo zajmuje się również promowaniem twórczości niewidomych muzyków – profesjonalistów i amatorów, organizując koncerty […]