Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika

towarzystwo muzyczneTowarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika działa w Warszawie od 1998 roku. Jego celem jest rozwijanie i wspieranie działalności muzycznej w środowisku niewidomych. Należy do niego około 40 członków – zarówno niewidomych jak i widzących. Towarzystwo uczestniczy w europejskim projekcie pod nazwą MUSIC4VIP, skierowanego do osób niewidomych. Towarzystwo zajmuje się również promowaniem twórczości niewidomych muzyków – profesjonalistów i amatorów, organizując koncerty i utrwalając ich muzyczny dorobek w postaci nagrań.  Wydaje także nuty i podręczniki muzyczne pisane pismem brajla. idn.org.pl

Zobacz też

  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

    Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego. Zajmuje się głównie dwoma obszarami problemowymi: specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem oraz pomoc finansowa i organizacyjna w rehabilitacji nazrądu wzroku u małych dzieci i młodzieży. www.rfpn.org

  • Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”

    Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” powstał w 1958 roku inspirowany kulturą ludową regionu kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest upowszechnianie i podtrzymywanie regionalnej i krajowej kultury ludowej, jej odrębności i znaczenia w budowaniu lokalnej tożsamości. Trzon Zespołu stanowi 40 osobowa grupa tancerzy, śpiewaków i muzyków. Druga część Zespołu to dzieci, które zapoznają się z kulturą folklorystyczną […]

  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych

    Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych prowadzi działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie powstało w 1992 roku. Zajmuje się m. in. organizowaniem i prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej dla niewidomych oraz prowadzeniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Wspiera też tworzenie, produkcję i dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego […]