Towarzystwo Charytatywne Rodzina

towarzystwo charytatywne rodzinaTowarzystwo Charytatywne „Rodzina” zostało zarejestrowane w 1996 roku w Katowicach, ale działa już od 1990 roku. Obecnie prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz Bank Żywności. Od 2008 roku prowadzi też projekt Inna perspektywa, którego celem jest udzielenie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, w tym rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Towarzystwo stara się zmotywować osoby długotrwale bezrobotne do czynnego udziału w projekcie oraz umożliwić dzieciom z otoczenia osób wykluczonych społecznie uzupełnienie wiedzy z zakresu szkolnego programu nauczania i zdobycie umiejętności korzystania z technologii informatycznej. Angażuje się w motywowanie dzieci do kontynuacji kształcenia i wyboru drogi zawodowej. www.tchrodzina.cik.pl

Zobacz też

  • Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

    Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne prowadzi jadłodajnię dla najuboższych, noclegownię dla bezdomnych oraz kursy i szkolenia aktywizujące dla osób bezdomnych i bezrobotnych. Organizuje również koła zainteresowań dla osób bezdomnych i Drużynę Piłkarską Bezdomnych, która trzykrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski Bezdomnych. Do działań Towarzystwa należy też program dostarczania żywności dla najuboższych oraz uroczyste wieczerze z okazji świąt […]