• Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie

    ntwCelem Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, stwarzanie obywatelom, w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej … Czytaj więcej