• Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

  warszawskie towarzystwo dobroczynnościWarszawskie Towarzystwo Dobroczynności kieruje się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego. Pomaga ludziom chorym i biednym. Działało już przed wojną, potem jego działalność została wstrzymana, a w 1983 roku została wznowiona.

  Do 1992 r. Towarzystwo prowadziło Rehabilitacyjne Zakłady Wytwórczo-Usługowe WTD. Zatrudniały one osoby niepełnosprawne i … Czytaj więcej

 • Fundacja Pomoc Samarytańska

  fundacja pomoc samarytańskaFundacja Pomoc Samarytańska działa w Sieprawicach w województwie lubelskim od 1993 roku. Pomaga rodzinom najbiedniejszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, a przede wszystkim uzależnionym od nałogów. Prowadzi katolicki Terapeutyczny Ośrodek Miłości dla alkoholików, do którego przyjmuje wszystkich chętnych nie pytając o poglądy, wyznanie i nie przekonując … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Dziewięćsił”

  dziewięćsiłStowarzyszenie Klubu Abstynenta „Dziewięćsił” powstało w 1996 roku w Kluczborku w województwie opolskim. Zajmuje się terapią uzależnienia od alkoholu, terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyki, nikotyna, leki, dopalacze), terapią uzależnień behawioralnych (hazard, internet), a także interwencją kryzysową w sytuacji przemocy domowej oraz konsultacjami … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

  sowrStowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny działa w Chełmie w województwie lubelskim i zajmuje się pomocą osobom wykluczonym społecznie, głównie uzależnionym, dotkniętym przemocą domową oraz osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności. Stowarzyszenie organizuje kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i … Czytaj więcej

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań

  bezpieczna przystanChrześcijańskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań działa w Kuźni Raciborskiej w województwie śląskim. Pomaga dzieciom organizując dla nich zajęcia oraz osobom uzależnionym wspierając ich i kierując do odpowiednich terapeutów. W klubie „Bezpieczna Przystań” dzieci mogą miło i wartościowo spędzić czas, m. in. na zajęciach plastycznych, … Czytaj więcej