• Stowarzyszenie For Baltic

  stowarzyszenie for balticStowarzyszenie For Baltic działa od 2001 roku a jego celem jest realizacja działań na rzecz wszchstronnego i zrównoważnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Zajmuje się edukacją ekologiczną, między innymi poprzez konkursy dla uczniów szkół. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz poprawy ekosystemu morskiego. Działania skupiają … Czytaj więcej

 • Gdańska Fundacja Wody

  gdańska fundacja wodyGdańska Fundacja Wody została stworzona przede wszystkim z myślą o dokształcaniu zawodowym pracowników administracji publicznej. Wraz z rozwojem działalności Fundacja zaczęła trafiać z przedsięwzięcami do szreszego grona odbiorców, wśród których obecne są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, jednostki Inspekcji Sanitarnej, firmy wykonawcze oraz handlowe, biura projektowe, … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Emaus

  stowarzyszenie emmausStowarzyszenie Emaus z Lublina to wspólnota wzajemnie wspierających się ludzi. Kierują się ideą dobra wspólnego,  wspierania i ochrony najsłabszych, a także prawem do osobistego rozwoju. Wprowadzają w życie trzy podstawowe zasady życia Emaus: braterstwo, samowystarczalność i solidarność. Prowadzą kiermasz używanych rzeczy, między innymi … Czytaj więcej

 • Fundacja Biblioteka Ekologiczna

  biblioteka ekologicznaFundacja Biblioteka Ekologiczna zajmuje się zbieraniem czasopism i książek z zakresu dotyczącego przyrody i środowiska. Cały księgozbiór przekazuje bezpłatnie do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Ponadto, Fundacja Biblioteka Ekologiczna organizuje wystawy poświęcone problematyce ochrony środowiska, które odwiedzane są m. in. przez uczniów … Czytaj więcej

 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  otopOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest organizacją zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. W ramach światowej federacji organizacji chroniących ptaki, BirdLife International, współpracuje z wieloma osobami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Do projektów prowadzonych przez OTOP … Czytaj więcej

 • Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie

  ntwCelem Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, stwarzanie obywatelom, w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej … Czytaj więcej

 • Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

  ziemia i myCentrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My mieści się w Dąbrowie Górniczej. Prowadziło między innymi warsztaty dla nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju oraz kampanię z zakresu edukacji globalnej „Środowisko, ja i Ty”. Centrum organizowało także konkurs poetycki dla uczniów szkół pod tytułem „Jak ochronić … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”

  eko-uniaStowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia” z siedzibą we Wrocławiu to organizacja, która wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju). Wspiera akcje skierowane m. in. na walkę z zanieczyszczeniem powietrza i na ochronę klimatu. Chroni również przyrodę, m. in. poprzez akcję … Czytaj więcej