• Fundacja im. Brata Alberta

  fundacja brata albertaŚw. Brat Albert pomagał osobom bezdomnym i uzależnionym. Podobne cele ma fundacja jego imienia. Działa w Krakowie od 25 lat pomagając szczególnie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Fundacja prowadzi domy stałego i dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, szkoły i przedszkola integracyjne oraz ośrodki … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Promyk”

  stowarzyszenie promykCelem Stowarzyszenia Promyk jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym i ruchowym. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek

  smiałekStowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie umożliwiające stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym. Prowadzi w Poznaniu Warsztaty Terapii Zajęciowej, których celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy, … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Mamy wielkie serca”

  mamy wielkie sercaStowarzyszenie „Mamy wielkie serca” pomaga niepełnosprawnym, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Organizuje dla nich turnusy ogólnousprawniające oraz zabiegi rehabilitacyjne, m.in. masaże, hipoterapie, kinezyterapię. Opiekuje się wychowankami ze Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego im. J. Tuwima w Stemplewie, w województwie łódzkim. Prowadzi projekt wyrównywania szans edukacyjnych … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „SZANSA”

  stowarzyszenie szansaStowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „SZANSA” pomaga rodzicom oraz ich dzieciom z Zespołem Downa. Organizuje spotkania dla rodziców, na których mają oni możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wychowania oraz rehabilitacji ich dzieci a także spotkania ze specjalistami, którzy doradzają … Czytaj więcej

 • Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju

  komitet-pomocy-dzieciom-specjalnej-troskiMisją Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom. Stowarzyszenie powstało w 1990 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Od 1993 roku Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej a od 2004 roku Zakład Aktywności … Czytaj więcej