• Fundacja Biblioteka Ekologiczna

  biblioteka ekologicznaFundacja Biblioteka Ekologiczna zajmuje się zbieraniem czasopism i książek z zakresu dotyczącego przyrody i środowiska. Cały księgozbiór przekazuje bezpłatnie do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Ponadto, Fundacja Biblioteka Ekologiczna organizuje wystawy poświęcone problematyce ochrony środowiska, które odwiedzane są m. in. przez uczniów … Czytaj więcej

 • Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

  fundacja ekonomistów środowiskaDo najważniejszych celów działalności Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych należy upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekologiczno-ekonomicznej, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną oraz skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych. Fundacja wydaje czasopismo … Czytaj więcej

 • Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

  ziemia i myCentrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My mieści się w Dąbrowie Górniczej. Prowadziło między innymi warsztaty dla nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju oraz kampanię z zakresu edukacji globalnej „Środowisko, ja i Ty”. Centrum organizowało także konkurs poetycki dla uczniów szkół pod tytułem „Jak ochronić … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”

  eko-uniaStowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia” z siedzibą we Wrocławiu to organizacja, która wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju). Wspiera akcje skierowane m. in. na walkę z zanieczyszczeniem powietrza i na ochronę klimatu. Chroni również przyrodę, m. in. poprzez akcję … Czytaj więcej