• Fundacja Grupy PKP

  logo fundacji grupy pkpFundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o … Czytaj więcej

 • Fundacja „Rodzice Szkole”

  logo fundacji rodzice szkoleDziałamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji … Czytaj więcej

 • Fundacja Legii

  fundacja legiiFundacja Legii to organizacja prorodzinna. Tworzy i wspiera inicjatywy mające za cel polepszenie warunków rozwoju potrzebujących rodzin z całej Polski, między innymi w zakresie zdrowia, edukacji, kultury oraz sportu. Zależy jej na niwelowaniu barier do dobrego, godnego życia.

  Fundacja Legii zajmuje się między … Czytaj więcej

 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

  małopolskie towarzystwo oświatoweDo celów Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego należy m.in. rozwijanie działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, edukacja osób niepełnosprawnych, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych i demokracji, ochrona praw kobiet, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. MTO jest też założycielem Grupy Zagranica, bedącą stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych, … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Sursum Corda”

  stowarzyszenie sursum cordaStowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza jest organizacją zajmującą się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją. Realizuje filzofię „dać wędkę a nie rybę”. Pracuje z młodzieżą, która chce być aktywna i się rozwijać, rozwija ideę wolontariatu oraz wspiera dzieci i młodzież w … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Przystań”

  stowarzyszenie przystańStowarzyszenie Przystań działa w Iławie od 2000 roku. Powstało, aby pomagać uzdolnionej młodzieży iławskiej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stowarzyszenie prowadzi między innymi Fundusz Stypendialny Równe Szanse, Fundusz Stypendiów Pomostowych, projekt Młodzieżowy Lider i Młodzieżowe Centrum Informacji. Zajmuje się prowadzeniem również programów … Czytaj więcej

 • Fundacja „Daj szansę”

  fundacja daj szanseFundacja „Daj szansę” ze Skarżyska-Kamiennej pomaga niezamożnej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego, szczególnie uzdolnionej i osiągającej znaczące sukcesy w dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej. Przyznaje stypendia i nagrody za osiągnięcia, finansuje lub współfinansuje udziału młodzieży w obozach naukowych, warsztatach mistrzowskich, studiach podyplomowych oraz … Czytaj więcej

 • Fundacja Żyjmy Zdrowo

  fundacja żyjmy zdrowoCelem Fundacji Żyjmy Zdrowo jest podnoszenie jakości życia Polaków poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rodzinnych, mających za zadanie wypromowanie zdrowego, higienicznego i aktywnego stylu życia. Prowadzi … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie In gremio

  in gremioStowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni najlepszą niepubliczną szkołę podstawową, kameralne gimnazjum, pierwszą niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży. W roku 2012 stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną „Bursztynowego Mieczyka” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie … Czytaj więcej

 • Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

  ziemia i myCentrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My mieści się w Dąbrowie Górniczej. Prowadziło między innymi warsztaty dla nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju oraz kampanię z zakresu edukacji globalnej „Środowisko, ja i Ty”. Centrum organizowało także konkurs poetycki dla uczniów szkół pod tytułem „Jak ochronić … Czytaj więcej