• Fundacja Dziecięca Fantazja

  logo fundacji dziecięca fantazjaFundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją non-profit. Działamy od 2003 r. Naszym jedynym celem jest wniesienie nieco radości w życie nieuleczalnie, ciężko i przewlekle chorych dzieci. Nasi podopieczni walczą m.in. z nowotworami, wadami serca, MPD, zanikiem mięśni, mukowiscydozą i innymi chorobami genetycznymi. Żeby je … Czytaj więcej

 • Fundacja Jedni Drugim

  logo fundacji jedno drugimPodstawowym celem Fundacji jest niesienie pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym, głównie podopiecznym hospicjum domowego St. Vincent w Warszawie, a więc tym, u których leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone. Największą część kupowanego przez fundację sprzętu stanowią respiratory oraz przenośne koncentratory tlenu, dedykowane w szczególności … Czytaj więcej

 • Fundacja TV PULS „Pod Dębem”

  fundacja tv puls pod debem logoFundacja TV PULS „Pod Dębem” została założona z myślą o seniorach. Jej głównym celem jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora oraz placówek opiekuńczych, oświatowych lub medycznych przeznaczonych również dla osób somatycznie chorych. Realizowane remonty, wyposażenie oraz modernizacja Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, … Czytaj więcej

 • Fundacja Przyjaciół

  logo fundacji przyjaciółFundacja Przyjaciół (wówczas fundacja „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej”) powstała w 1993 dzięki wsparciu USAID. To jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce. Misją fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” jest zapewnienie dzieciom najlepszej opieki medycznej w Warszawie. Realizujemy ją poprzez zakup najnowszego … Czytaj więcej

 • Alivia – Fundacja Onkologiczna

  fundacja onkologiczna aliviaAlivia – Fundacja Onkologiczna zajmuje się pomocą osobom chorym na nowotwory. Wsparcie w szczególności polega na pomocy w zbiórce środków finansowych na leki, nierefundowane przez NFZ, ale również na działaniach informacyjnych i rzeczniczych.

  Komu pomaga Alivia?

  Co roku 150 tysięcy osób słyszy … Czytaj więcej

 • Fundacja Kawałek Nieba

  logo fundacji kawałek niebaRATUJEMY ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI – pomoc jest głównie w zakresie leczenia dzieci: finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, nierefundowanego leczenia m.in. nowotworów itd. – dzięki temu udało się pomóc już ponad 6000 dzieci i osób chorych i ubogich. Pomagamy też dzieciom najuboższym – … Czytaj więcej

 • Fundacja „Dom w Łodzi”

  fundacja dom w łodziFundacja „Dom w Łodzi” działa od sierpnia 2006 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Pomaga dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie, ale i miłość osób najbliższych – od 2007 roku Fundacja prowadzi Domu dziecka dla dzieci chorych. To jedyna taka placówka w … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

  stowarzyszenie hospicjum domoweStowarzyszenie Hospicjum Domowe działa głównie na terenie prawobrzeżnej Warszawy i okolicznych miejscowości. Każdego roku opiekuje się ok. 1100 pacjentami. Pomaga wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wyznania ani przynależności społecznej. Za swój cel Stowarzyszenie stawia sobie, aby jego podopieczni mogli godnie i spokojnie dożyć … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

  hospicjum opolskieStowarzyszenie Hospicjum Opolskie od 2012 roku prowadzi Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”, które prowadzi hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe oraz Poradnię Opieki Paliatywnej. Stowarzyszenie stara się zapewnić całościową opiekę osobom przewlekle chorym i umierającym oraz poprawić jakość życia ich i ich rodzin. Troszczy się o … Czytaj więcej

 • Fundacja „Dr Clown”

  fundacja dr clownFundacja Dr Clown prowadzi program terapii śmiechem i zabawą. Przeszkoleni terapeuci odwiedzają dzieci w szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjo-terapeutycznych i domach dziecka. Kilkuset wolontariuszy działa w kilkudziesięciu ośrodkach. Od kilku lat Fundacja prowadzi również program terapii śmiechem dla osób … Czytaj więcej