• Fundacja Kawałek Nieba

  logo fundacji kawałek niebaRATUJEMY ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI – pomoc jest głównie w zakresie leczenia dzieci: finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, nierefundowanego leczenia m.in. nowotworów itd. – dzięki temu udało się pomóc już ponad 6000 dzieci i osób chorych i ubogich. Pomagamy też dzieciom najuboższym – … Czytaj więcej

 • Fundacja Niepełnosprawnych Sanus

  fundacja niepełnosprawnych sanusFundacja Niepełnosprawnych Sanus powstała w 1992 roku a od 1995 roku skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym mieszkającym na wsi. Jej główną działalnością i największym sukcesem jest obecnie pozyskiwanie darów rzeczowych i przekazywanie ich rodzinom, w których są osoby niepełnosprawne, a pozostali członkowie … Czytaj więcej

 • Ludzie Ludziom

  ludzie ludziomStowarzyszenie Pomocy „Ludzie-Ludziom” powstało we Wrocławiu w 1996 roku. Stowarzyszenie jako jedna z niewielu na terenie Dolnego Śląska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Misja Stowarzyszenia to pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Stowarzyszenie Ludzie Ludziom prowadzi Dom … Czytaj więcej

 • Fundacja „Pomocna dłoń”

  fundacja pomocna dłońFundacja „Pomocna dłoń” powstała w Jastrzębiu Zdroju, ale działa w całej Polsce. Jej celem jest polepszanie warunków życia polskich rodzin. Do działań Fundacji należy projekt „Mój prywatny Instytut – Łączenie sfery nauki i przedsiębiorczości”, skierowany do studentów, „Uczeń gotowy do szkoły” polegający … Czytaj więcej

 • Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

  radomskie towarzystwo dobroczynnościDo celów działania Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności należy między innymi pomoc finansowa i rzeczowa osobom i rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, pomoc samotnym matkom przed i po urodzeniu dziecka, przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej, działalność edukacyjna, a także działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Towarzystwo … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Emaus

  stowarzyszenie emmausStowarzyszenie Emaus z Lublina to wspólnota wzajemnie wspierających się ludzi. Kierują się ideą dobra wspólnego,  wspierania i ochrony najsłabszych, a także prawem do osobistego rozwoju. Wprowadzają w życie trzy podstawowe zasady życia Emaus: braterstwo, samowystarczalność i solidarność. Prowadzą kiermasz używanych rzeczy, między innymi … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”

  stowarzyszenie amor omnia vincitStowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” prowadzi dwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego, a także Ośrodek Turystyczno- Wypoczynkowy „Służba Dziecku” w Krynicy Morskiej oraz Dom Wczasowy „Uroczysko” w Przebrnie. W Domu Wczasowym „Uroczysko” w czasie letnim przebywają dzieci i młodzież, również niepełnosprawni, ze środowisk wykluczonych społecznie. … Czytaj więcej

 • Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

  gtchGórnośląskie Towarzystwo Charytatywne prowadzi jadłodajnię dla najuboższych, noclegownię dla bezdomnych oraz kursy i szkolenia aktywizujące dla osób bezdomnych i bezrobotnych. Organizuje również koła zainteresowań dla osób bezdomnych i Drużynę Piłkarską Bezdomnych, która trzykrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski Bezdomnych. Do działań Towarzystwa należy … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach

  stowarzyszenie pomocy dzieciomStowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach to organizacja zajmująca się pomocą dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom niepełnosprawnym i chorym. Prowadzi m. in. akcję „Przybory szkolne zamiast kwiatka”, która zachęca do przekazywania podczas ślubu przyborów szkolnych dla ubogich dzieci, zamiast … Czytaj więcej

 • Fundacja Dziecięce Marzenia

  dziecięce marzeniaFundacja Dziecięce Marzenia z Bielska-Białej pomaga dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz opiekuje się dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią. Jedną z form pomocy jest prowadzenie środowiskowych świetlic integracyjnych oraz pracowni informatycznej. Fundacja zajmuje się również dofinansowywaniem zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zabiegów i … Czytaj więcej