• Towarzystwo Charytatywne Rodzina

    towarzystwo charytatywne rodzinaTowarzystwo Charytatywne „Rodzina” zostało zarejestrowane w 1996 roku w Katowicach, ale działa już od 1990 roku. Obecnie prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz Bank Żywności. Od 2008 roku prowadzi też projekt Inna perspektywa, którego celem jest udzielenie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, w tym … Czytaj więcej

  • Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

    gtchGórnośląskie Towarzystwo Charytatywne prowadzi jadłodajnię dla najuboższych, noclegownię dla bezdomnych oraz kursy i szkolenia aktywizujące dla osób bezdomnych i bezrobotnych. Organizuje również koła zainteresowań dla osób bezdomnych i Drużynę Piłkarską Bezdomnych, która trzykrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski Bezdomnych. Do działań Towarzystwa należy … Czytaj więcej