Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”

życie po przeszczepieStowarzyszenie „Życie po przeszczepie” jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby po przeszczepie narządu. Przez pierwsze lata skupiało się przede wszystkim na osobach po przeszczepieniu wątroby, później jednak rozszerzyło swoją działalność także na osoby, którym przeszczepiono inne narządy wewnętrzne. Stowarzyszenie zrzesza ponad 300 osób z całej Polski i skupia się na kilku podstawowych kierunkach działania: na edukacji zmierzającej do zmiany świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości pobierania narządów od dawców zmarłych, na pomocy osobom oczekującym na przeszczep poprzez możliwość bezpośrednich kontaktów z osobami po przeszczepieniu oraz na dbaniu o interesy pacjentów po przeszczepieniach. Typowym przykładem takich działań jest dopilnowanie, by na liście leków refundowanych znalazły się leki istotne dla osób po przeszczepieniach. www.przeszczep.pl

Zobacz też

  • Fundacja Dziecięca Fantazja

    Fundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją non-profit. Działamy od 2003 r. Naszym jedynym celem jest wniesienie nieco radości w życie nieuleczalnie, ciężko i przewlekle chorych dzieci. Nasi podopieczni walczą m.in. z nowotworami, wadami serca, MPD, zanikiem mięśni, mukowiscydozą i innymi chorobami genetycznymi. Żeby je choć odrobinę rozweselić spełniamy ich pragnienia. Chore dzieci mają marzenia, ale w […]

  • Fundacja Jedni Drugim

    Podstawowym celem Fundacji jest niesienie pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym, głównie podopiecznym hospicjum domowego St. Vincent w Warszawie, a więc tym, u których leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone. Największą część kupowanego przez fundację sprzętu stanowią respiratory oraz przenośne koncentratory tlenu, dedykowane w szczególności do chorych z: POCHP, przy nowotworach płuc, w ciężkiej astmie, w niewydolności […]

  • Fundacja TV PULS „Pod Dębem”

    Fundacja TV PULS „Pod Dębem” została założona z myślą o seniorach. Jej głównym celem jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora oraz placówek opiekuńczych, oświatowych lub medycznych przeznaczonych również dla osób somatycznie chorych. Realizowane remonty, wyposażenie oraz modernizacja Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, zakupu leków oraz niezbędnych środków czystości dla osób starszych znajdujących się w ciężkiej […]