Stowarzyszenie „Sursum Corda”

stowarzyszenie sursum cordaStowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza jest organizacją zajmującą się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją. Realizuje filzofię „dać wędkę a nie rybę”. Pracuje z młodzieżą, która chce być aktywna i się rozwijać, rozwija ideę wolontariatu oraz wspiera dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, ucząc ich zaradności i rozwijając osobiste potencjały. Od 2002 roku dzięki Stowarzyszeniu Sursum Corda działa Sądeckie Centrum Wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi także między innymi projekt Starszy Brat, Starsza Siostra, w ramach którego przeszkoleni wolontariusze pomagają potrzebującym dzieciom w nauce, w rozwiązywaniu problemów i starają się wzbudzić w nich wiarę w siebie. www.sc.org.pl

Zobacz też

  • Fundacja Grupy PKP

    Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

  • Fundacja „Rodzice Szkole”

    Działamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty. Nasza codzienna działalność to […]

  • Fundacja Pociechom

    Fundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych i aktywności ekologicznych dla najmłodszych. Fundacja Pociechom dziękuje […]