Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku

szpital w brzeskuCelem Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku jest podnoszenie poziomu usług Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Stowarzyszenie zajmuje się dofinansowywaniem zakupu aparatury medycznej i szkolenia pracowników. Od 1997 roku zakupiono już m.in. laparoskop, duodenoskop, nowoczesny aparat do USG oraz inny sprzęt medyczny niezbędny do przeprowadzania nowoczesnych procedur medycznych. Dzięki Stowarzyszeniu dokonano również remontu oddziału co podniosło komfort, estetykę i bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, a także przeszkolono kadrę lekarską i pielęgniarską uzyskując certyfikaty i specjalizacje potwierdzające wysoki poziom merytoryczny pracujących fachowych. www.spzoz-brzesko.pl

Zobacz też

  • Fundacja Przyjaciół

    Fundacja Przyjaciół (wówczas fundacja „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej”) powstała w 1993 dzięki wsparciu USAID. To jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce. Misją fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” jest zapewnienie dzieciom najlepszej opieki medycznej w Warszawie. Realizujemy ją poprzez zakup najnowszego sprzętu medycznego i remonty oddziałów. W ciągu ostatnich 24 lat przekazaliśmy ponad […]

  • Fundacja TVN Nie jesteś sam

    Fundacja TVN Nie jesteś sam została założona przez Zarząd TVN w 2001 roku. Pomaga bohaterom TVN-owskich programów (m. in. „Pod Napięciem”, „Rozmowy w Toku”, „UWAGA!”,  „Fakty”, „Zielone Drzwi”) a także osobom, które indywidualnie napisały do Fundacji. Wspiera chorych i niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych. Na pomoc Fundacji TVN mogą liczyć także szpitale i ośrodki pomocy, tj. […]

  • Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”

    Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja” w Będzinie od 2000 roku prowadzi działalność pożytku publicznego udzielając pomocy medycznej i duchowej dorosłym, dzieciom i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie (w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorób przewlekłych) i ich rodzinom. W okresie dotychczasowej działaności członkowie Stowarzyszenia pomogli około 6500 chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej przebywającym w domach […]