Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „SZANSA”

stowarzyszenie szansaStowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „SZANSA” pomaga rodzicom oraz ich dzieciom z Zespołem Downa. Organizuje spotkania dla rodziców, na których mają oni możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wychowania oraz rehabilitacji ich dzieci a także spotkania ze specjalistami, którzy doradzają rodzicom w kwestii rehabilitacji i rozwoju ich dzieci. Dla dzieci Stowarzyszenie Szansa organizuje zajęcia terapeutyczne, m. in. hipoterapię, warsztaty teatralne, zajęcia z logopedą, gimnastykę korekcyjną. www.szansa.katowice.pl

Zobacz też

  • Fundacja im. Brata Alberta

    Św. Brat Albert pomagał osobom bezdomnym i uzależnionym. Podobne cele ma fundacja jego imienia. Działa w Krakowie od 25 lat pomagając szczególnie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Fundacja prowadzi domy stałego i dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, szkoły i przedszkola integracyjne oraz ośrodki adaptacyjne. Obecnie fundacja prowadzi 32 placówki i obejmuje pomocą ponad 1200 podopiecznych, […]

  • Stowarzyszenie „Promyk”

    Celem Stowarzyszenia Promyk jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym i ruchowym. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych placówek. www.promyk.org.pl

  • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek

    Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie umożliwiające stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym. Prowadzi w Poznaniu Warsztaty Terapii Zajęciowej, których celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy, poprzez między innymi budowanie pewności siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, psychofizycznych […]