Stowarzyszenie „Przystań”

stowarzyszenie przystańStowarzyszenie Przystań działa w Iławie od 2000 roku. Powstało, aby pomagać uzdolnionej młodzieży iławskiej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stowarzyszenie prowadzi między innymi Fundusz Stypendialny Równe Szanse, Fundusz Stypendiów Pomostowych, projekt Młodzieżowy Lider i Młodzieżowe Centrum Informacji. Zajmuje się prowadzeniem również programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów wsparcia i pomocy dla rodziców. Celem powyższych działań jest podnoszenie kompetencji osobistych młodych ludzi oraz ich rodziców i nauczycieli. www.przystan.ilawa.pl

Zobacz też

  • Fundacja Grupy PKP

    Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

  • Fundacja „Rodzice Szkole”

    Działamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty. Nasza codzienna działalność to […]

  • Fundacja Pociechom

    Fundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych i aktywności ekologicznych dla najmłodszych. Fundacja Pociechom dziękuje […]