Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkologicznym

stowarzyszenie pomocy dzieciom po leczeniu onkologicznymStowarzyszenie zrzesza rodziców i dzieci, które przeszły leczenie onkologiczne. Nasi podopieczni to dzieci, które były leczone z powodu nowotworów, głównie mózgu i rdzenia kręgowego. Wszyscy nasi podopieczni to osoby więcej lub mniej uszkodzone w wyniku ciężkiej choroby i leczenia. To osoby poruszające się na wózkach, z niedowładami, z padaczką itp. uszkodzeniami. Nasze Stowarzyszenie opiekuje się dziećmi, które mieszkają w województwie opolskim, śląskim, poznańskim, dolnośląskim.

Działamy od 20 lat. W tym czasie udało się nam pomóc wielu naszym podopiecznym. Niektórzy ukończyli szkołę średnią, studiują, pracują, żenią się. Widzimy, że warto pomagać. Ta pomoc jest możliwa dzięki corocznym wpłatom z 1% podatku od wielu dobrych ludzi. To im nasze dzieci zawdzięczają swoją sprawność.

Zasadniczym celem jest organizowanie leczenia rehabilitacyjnego dla naszych dzieci. Naszą działalność finansujemy ze składek. Niestety nie wystarczają one na prowadzenie rehabilitacji dla potrzebujących jej dzieci przez cały rok. Co rok organizujemy wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych. Dwukrotnie dzieci były w USA na obozach rehabilitacyjnych dla dzieci po leczeniu onkologicznym.

Wpłaty Państwa dokonane z tytułu podatku za 2014 rok pozwoliły na zorganizowanie w tym roku obozu rehabilitacyjnego w Bieszczadach, opłacenie dzieciom zajęć z hipoterapii i wycieczek, zorganizowanie 2-dniowej wycieczki do Czech. W tym roku mamy zamiar zorganizować obóz nad morzem z hipoterapią przy współpracy rehabilitanta, kurs komputerowy. Naszym celem jest aby dzieci po leczeniu wracały do szkoły, żeby potem mogły znaleźć pracę, żeby ograniczyć stopień ich niepełnosprawności.

Dzięki ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie teraz każdy podatnik może nam pomóc wpłacając 1% podatku od dochodów za ubiegły rok. Nie zmniejszamy w ten sposób naszych dochodów, a jedynie ujmujemy tę kwotę fiskusowi. Wpłacić można każdą kwotę, ale tylko 1% można odliczyć od podatku. Jak można dokonać wpłaty: Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym PIT wpiszecie Państwo nazwę naszego Stowarzyszenia oraz nr KRS 000023104

Zobacz też

  • Fundacja Dziecięca Fantazja

    Fundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją non-profit. Działamy od 2003 r. Naszym jedynym celem jest wniesienie nieco radości w życie nieuleczalnie, ciężko i przewlekle chorych dzieci. Nasi podopieczni walczą m.in. z nowotworami, wadami serca, MPD, zanikiem mięśni, mukowiscydozą i innymi chorobami genetycznymi. Żeby je choć odrobinę rozweselić spełniamy ich pragnienia. Chore dzieci mają marzenia, ale w […]

  • Fundacja Grupy PKP

    Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

  • Fundacja Przyjaciół

    Fundacja Przyjaciół (wówczas fundacja „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej”) powstała w 1993 dzięki wsparciu USAID. To jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce. Misją fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” jest zapewnienie dzieciom najlepszej opieki medycznej w Warszawie. Realizujemy ją poprzez zakup najnowszego sprzętu medycznego i remonty oddziałów. W ciągu ostatnich 24 lat przekazaliśmy ponad […]