Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

sowrStowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny działa w Chełmie w województwie lubelskim i zajmuje się pomocą osobom wykluczonym społecznie, głównie uzależnionym, dotkniętym przemocą domową oraz osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności. Stowarzyszenie organizuje kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin a w 2013 prowadziło działania rehabilitacyjno-profilaktyczne dla osób przebywających w Zakładzie Karnym, w ramach którego zakupione zostały książki o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych do biblioteczki Klubu Abstynenta „Prosta Droga”. www.sowr.org.pl

Zobacz też

  • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

    Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności kieruje się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego. Pomaga ludziom chorym i biednym. Działało już przed wojną, potem jego działalność została wstrzymana, a w 1983 roku została wznowiona. Do 1992 r. Towarzystwo prowadziło Rehabilitacyjne Zakłady Wytwórczo-Usługowe WTD. Zatrudniały one osoby niepełnosprawne i umożliwiały wypracowanie koniecznego stażu pracy do otrzymania renty inwalidzkiej. Aktualnie Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności kontynuuje działalność […]

  • Fundacja Pomoc Samarytańska

    Fundacja Pomoc Samarytańska działa w Sieprawicach w województwie lubelskim od 1993 roku. Pomaga rodzinom najbiedniejszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, a przede wszystkim uzależnionym od nałogów. Prowadzi katolicki Terapeutyczny Ośrodek Miłości dla alkoholików, do którego przyjmuje wszystkich chętnych nie pytając o poglądy, wyznanie i nie przekonując nikogo do swoich poglądów czy wyznania. Terapia w ośrodku opiera się na modlitwie, sakramentach świętych, pracy […]

  • Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Dziewięćsił”

    Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Dziewięćsił” powstało w 1996 roku w Kluczborku w województwie opolskim. Zajmuje się terapią uzależnienia od alkoholu, terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyki, nikotyna, leki, dopalacze), terapią uzależnień behawioralnych (hazard, internet), a także interwencją kryzysową w sytuacji przemocy domowej oraz konsultacjami i poradami prawnymi. Prowadzi grupy wsparcia dla osób uzależnionych, warsztaty terapeutyczne, obozy […]