Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

stowarzyszenie obrona zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej.

Skutkiem tego jest ogromna rzesza bezdomnych zwierząt oraz inercja gmin w temacie opieki nad nimi. Aktywność na rzecz poprawy losu zwierząt jest tutaj hamowana przez trudności finansowe, ignorancję urzędników i niechęć ze strony większości mieszkańców województwa. Pomimo to, garstka zapaleńców, w tym członkowie naszego Stowarzyszenia, starają się zeuropeizować standardy traktowania zwierząt na świętokrzyskiej prowincji.

Prowadzone działania:

Sprawozdania merytoryczne z działalności dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.obrona-zwierzat.pl/dzialalnosc.html

Ilość środków z wpłat 1% podatku w latach ubiegłych i na co zostały przeznaczone:

 • 2009 był pierwszym rokiem, w którym mogliśmy zbierać 1% podatku, otrzymaliśmy wtedy 28.818,46 zł, w całości przeznaczyliśmy je na zakup działki pod budowę naszego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 • w 2010 r. uzbieraliśmy 35.102,00 zł i wydaliśmy je na porządkowanie terenu i zakup części ogrodzenia;
 • w 2011 r. otrzymaliśmy ok. 37.000,76 zł, za co udało nam się ogrodzić działkę z 3 stron i rozpocząć budowę ogrodzenia od frontu;
 • w 2012 r. otrzymaliśmy 44.280,29 zł za co m.in skończyliśmy budowę ogrodzenia i prowadziliśmy bieżącą działalność;
 • w 2013 r. otrzymaliśmy 33.009,35 zł, za co udało się wyremontować starą studnię na działce, założyć sad owocowy starych odmian, opłacić częściowo projekty architektoniczne, a także pokryć koszty bieżącej działalności;
 • w 2014 r. otrzymaliśmy 24.322,90 zł, za co skończyliśmy montaż bramy i furtek wejściowych, pokryto koszty bieżącej działalności, a część kwoty została zaoszczędzona na zakup nowego samochodu, niezbędnego do działań Stowarzyszenia w terenie;
 • w 2015 r. otrzymaliśmy 29.992,60, za co kontynuowaliśmy budowę własnego schroniska dla zwierząt, m. in. przyłączyliśmy energię elektryczną, pokryto koszty bieżącej działalności, w tym opiekowaliśmy się naszą pasieką (przeglądy zwalczanie warrozy, dokarmianie), kontynuując autorski projekt „Wolna Pszczoła” mający na celu zapobieganiu wymieraniu pszczoły miodnej;
 • w 2016 r. otrzymaliśmy 86.543,93 zł, z czego kwotę 80.000 zł zaoszczędziliśmy na zakup i wyposażenie specjalistycznej przyczepy samochodowej, tzw. sterylkobusu, dedykowanego projektowi „Nadjeżdża sterylkobus – mobilna sterylizacja psów i kotów”

Zobacz też

 • Fundacja Czarna Owca Pana Kota

  Fundacja Czarna Owca od 2009 roku działa na rzecz pomocy zwierzętom. Prowadzi adopcję zwierząt domowych (kotów, gryzoni, ptaków egzotycznych), przywraca do życia na wolności zwierzęta dzikie po rehabilitacji (ptaki miejskie), oraz zajmuje się zwierzętami gospodarskimi – kurami. Fundacja prowadzi również działania edukacyjne, organizując spotkania, warsztaty, szkolenia. Pomaga białoruskim, ukraińskim i polskim organizacjom przekazując im wiedzę, […]

 • Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt

  Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt podejmuje starania w celu znalezienia domu jak największej liczbie psów i kotów znajdujących się w ich schronisku. Prowadzi akcje informacyjne w prasie i innych mediach, organizuje wystawy oraz dni przyjaźni i dobroci dla Zwierząt, a także działa na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi władzami […]

 • Stowarzyszenie For Baltic

  Stowarzyszenie For Baltic działa od 2001 roku a jego celem jest realizacja działań na rzecz wszchstronnego i zrównoważnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Zajmuje się edukacją ekologiczną, między innymi poprzez konkursy dla uczniów szkół. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz poprawy ekosystemu morskiego. Działania skupiają się przede wszystkim na wsparciu foki szare, która jest zagrożonym gatunkiem. W tym celu Stowarzyszenie For […]