Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek

smiałekStowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie umożliwiające stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym. Prowadzi w Poznaniu Warsztaty Terapii Zajęciowej, których celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy, poprzez między innymi budowanie pewności siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych. www.smialek.org

Zobacz też

  • Fundacja im. Brata Alberta

    Św. Brat Albert pomagał osobom bezdomnym i uzależnionym. Podobne cele ma fundacja jego imienia. Działa w Krakowie od 25 lat pomagając szczególnie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Fundacja prowadzi domy stałego i dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, szkoły i przedszkola integracyjne oraz ośrodki adaptacyjne. Obecnie fundacja prowadzi 32 placówki i obejmuje pomocą ponad 1200 podopiecznych, […]

  • Stowarzyszenie „Promyk”

    Celem Stowarzyszenia Promyk jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym i ruchowym. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych placówek. www.promyk.org.pl

  • Stowarzyszenie „Mamy wielkie serca”

    Stowarzyszenie „Mamy wielkie serca” pomaga niepełnosprawnym, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Organizuje dla nich turnusy ogólnousprawniające oraz zabiegi rehabilitacyjne, m.in. masaże, hipoterapie, kinezyterapię. Opiekuje się wychowankami ze Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego im. J. Tuwima w Stemplewie, w województwie łódzkim. Prowadzi projekt wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. serca.org.pl