Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”

stowarzyszenie źródłoDo celów Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” należy rozwój ruchu folklorystycznego oraz kultury ludowej. Stowarzyszenie organizuje Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – Kraina Wielu Kultur” oraz prowadzi zajęcia z akrobatyki, tańca współczesnego, sztuki folklorystycznej i mażoretki. W ramach Źródła działa 5 zespołów mażoretki, 5 zespołów folklorystycznych i 5 zespołów tańca współczesnego. skzr.pl

Zobacz też

  • Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

    Agencja Artystyczna GAP może pochwalić się niemałym doświadczeniem w tworzeniu nieszablonowych przedsięwzięć kulturalnych, jak koncerty i widowiska muzyczne; spektakle teatralne; cykle wystaw i wernisaży; warsztaty z zakresu edukacji artystycznej; targi oraz sympozja naukowe. Przedsiębiorstwo aktywnie współpracuje z uczelniami artystycznymi, placówkami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. W gronie współpracowników Agencji można wymienić krakowską Akademię […]

  • Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

    Towarzystwo Przyjaciół Sopotu powstało w 1974 roku a od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem działalności stowarzyszenia jest dbanie o zrównoważony rozwój Sopotu oraz ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego miasta. Członkowie stowarzyszenia organizują wystawy, koncerty, prelekcje i spotkania autorskie. Zajmują się również gromadzeniem wydawnictw, fotografii, eksponatów i innych pamiątek związanych z Sopotem. Dzięki […]

  • Związek Romów Polskich

    Celem Związku Romów Polskich jest pomoc mniejszości narodowej jaką są Romowie. Związek służy pomocą w zakresie prawniczym i poszukiwania pracy oraz pomaga rozwiązywać problemy społeczne. Współpracuje z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz jest członkiem „Polskiej Unii Ofiar Nazizmu”. Nawiązuje również współpracę społeczno-kulturowo-oświatową z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi aby wspólnie działać na rzecz polepszenia sytuacji społecznej mniejszości narodowych w Polsce. Związek […]