Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila

hospicjum św. kamilaStowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim powstało w 1993 roku i obecnie posiada 5 działów: Hospicjum Stacjonarne dla 13 osób, Hospicjum Domowe, które opiekuje się ok. 60 pacjentami, Hospicjum Domowe dla Dzieci, Dział Rehabilitacji oraz Dział Pobytu Dziennego, na którym każdego dnia przebywa około 20 pensjonariuszy. Hospicjum zapewnia kompleksową pomoc dla chorych, a także dla ich bliskich. Rodziny osób chorych objęte są pomocą nie tylko w trakcie choroby bliskiej osoby, ale również po jej śmierci. Stowarzyszenie prowadzi także świetlicę „Jaskółka” dla dzieci osieroconych przez któregoś z rodziców. www.hospicjum-gorzow.pl

Zobacz też

  • Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

    Stowarzyszenie Hospicjum Domowe działa głównie na terenie prawobrzeżnej Warszawy i okolicznych miejscowości. Każdego roku opiekuje się ok. 1100 pacjentami. Pomaga wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wyznania ani przynależności społecznej. Za swój cel Stowarzyszenie stawia sobie, aby jego podopieczni mogli godnie i spokojnie dożyć swoich dni, we własnym domu, otoczeni bliskimi. Zgromadzeni w Stowarzyszeniu lekarze, pielęgniarki, psychologowie i wolontariusze pomagają nieuleczalnie chorym na nowotwory oraz ich […]

  • Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

    Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie od 2012 roku prowadzi Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”, które prowadzi hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe oraz Poradnię Opieki Paliatywnej. Stowarzyszenie stara się zapewnić całościową opiekę osobom przewlekle chorym i umierającym oraz poprawić jakość życia ich i ich rodzin. Troszczy się o zwalczanie bólu fizycznego, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie bliskich tak w czasie […]

  • Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

    Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Pod opiekę przyjmuje dzieci i młodzież, cierpiącą na nieuleczalne choroby (przewlekłe o charakterze postępującym oraz nowotworowe w fazie terminalnej). Obecnie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci obejmuje bezpłatną, całodobową domową opieką 52 dzieci. hospicjum.lublin.pl