Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

stowarzyszenie hospicjum domoweStowarzyszenie Hospicjum Domowe działa głównie na terenie prawobrzeżnej Warszawy i okolicznych miejscowości. Każdego roku opiekuje się ok. 1100 pacjentami. Pomaga wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wyznania ani przynależności społecznej. Za swój cel Stowarzyszenie stawia sobie, aby jego podopieczni mogli godnie i spokojnie dożyć swoich dni, we własnym domu, otoczeni bliskimi. Zgromadzeni w Stowarzyszeniu lekarze, pielęgniarki, psychologowie i wolontariusze pomagają nieuleczalnie chorym na nowotwory oraz ich bliskim. Od 1998 roku Stowarzyszenie Hospicjum Domowe współpracuje z Ośrodkiem Hospicjum Domowe (NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów Hospicjum Domowe). www.shd.waw.pl

Zobacz też

  • Fundacja Dziecięca Fantazja

    Fundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją non-profit. Działamy od 2003 r. Naszym jedynym celem jest wniesienie nieco radości w życie nieuleczalnie, ciężko i przewlekle chorych dzieci. Nasi podopieczni walczą m.in. z nowotworami, wadami serca, MPD, zanikiem mięśni, mukowiscydozą i innymi chorobami genetycznymi. Żeby je choć odrobinę rozweselić spełniamy ich pragnienia. Chore dzieci mają marzenia, ale w […]

  • Fundacja Jedni Drugim

    Podstawowym celem Fundacji jest niesienie pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym, głównie podopiecznym hospicjum domowego St. Vincent w Warszawie, a więc tym, u których leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone. Największą część kupowanego przez fundację sprzętu stanowią respiratory oraz przenośne koncentratory tlenu, dedykowane w szczególności do chorych z: POCHP, przy nowotworach płuc, w ciężkiej astmie, w niewydolności […]

  • Fundacja TV PULS „Pod Dębem”

    Fundacja TV PULS „Pod Dębem” została założona z myślą o seniorach. Jej głównym celem jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora oraz placówek opiekuńczych, oświatowych lub medycznych przeznaczonych również dla osób somatycznie chorych. Realizowane remonty, wyposażenie oraz modernizacja Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, zakupu leków oraz niezbędnych środków czystości dla osób starszych znajdujących się w ciężkiej […]