Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”

dom rodzinny nasze dzieciStowarzyszenie Dom Rodzinny „Nasze Dzieci” prowadzi w Gdańsku świetlicę dla dzieci potrzebujących pomocy i zagrożonych demoralizacją ze strony środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego oraz dla tych, które nie mają co robić w wolnym czasie lub nie mają środków finansowych na zapełnienie go sobie. Jako główne zadania Stowarzyszenie stawia sobie pomoc w nadrabianiu zaległości edukacyjnych i przygotowanie do życia w przyszłości. Organizuje też zajęcia psychologiczne i pedagogiczne, wyjścia na lodowisko, do aquaparku, kina, teatru i inne rozrywki dla dzieci. www.naszedzieci.org

Zobacz też

  • Fundacja Dziecięca Fantazja

    Fundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją non-profit. Działamy od 2003 r. Naszym jedynym celem jest wniesienie nieco radości w życie nieuleczalnie, ciężko i przewlekle chorych dzieci. Nasi podopieczni walczą m.in. z nowotworami, wadami serca, MPD, zanikiem mięśni, mukowiscydozą i innymi chorobami genetycznymi. Żeby je choć odrobinę rozweselić spełniamy ich pragnienia. Chore dzieci mają marzenia, ale w […]

  • Fundacja Przyjaciół

    Fundacja Przyjaciół (wówczas fundacja „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej”) powstała w 1993 dzięki wsparciu USAID. To jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce. Misją fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” jest zapewnienie dzieciom najlepszej opieki medycznej w Warszawie. Realizujemy ją poprzez zakup najnowszego sprzętu medycznego i remonty oddziałów. W ciągu ostatnich 24 lat przekazaliśmy ponad […]

  • Fundacja Kawałek Nieba

    RATUJEMY ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI – pomoc jest głównie w zakresie leczenia dzieci: finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, nierefundowanego leczenia m.in. nowotworów itd. – dzięki temu udało się pomóc już ponad 6000 dzieci i osób chorych i ubogich. Pomagamy też dzieciom najuboższym – sfinansowaliśmy już ponad 30.000 posiłków w szkołach dla dzieci niedożywionych. Przykłady działań […]