Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”

stowarzyszenie bezpieczeństwo dzieckaStowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka” powstało w 2001 roku z inicjatywy Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy. Swoją działalność rozpoczęło od organizacji punktu konsultacyjnego dla dzieci – ofiar przemocy i wykorzystywania seksualnego. Kolejną inicjatywą było utworzenie specjalnego przyjaznego pokoju dla dzieci krzywdzonych przesłuchiwanych przez policję. Przez członków stowarzyszenia są prowadzone również szkolenia dla różnych grup zawodowych (m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, księży, kuratorów, policjantów, urzędników itp.) dotyczące bezpieczeństwa dzieci i patologii społecznych. Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka współpracuje ściśle m.in. z policjantami Komend Powiatowych Policji, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. sbd1410.republika.pl

Zobacz też

  • Fundacja Dziecięca Fantazja

    Fundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją non-profit. Działamy od 2003 r. Naszym jedynym celem jest wniesienie nieco radości w życie nieuleczalnie, ciężko i przewlekle chorych dzieci. Nasi podopieczni walczą m.in. z nowotworami, wadami serca, MPD, zanikiem mięśni, mukowiscydozą i innymi chorobami genetycznymi. Żeby je choć odrobinę rozweselić spełniamy ich pragnienia. Chore dzieci mają marzenia, ale w […]

  • Fundacja Przyjaciół

    Fundacja Przyjaciół (wówczas fundacja „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej”) powstała w 1993 dzięki wsparciu USAID. To jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce. Misją fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” jest zapewnienie dzieciom najlepszej opieki medycznej w Warszawie. Realizujemy ją poprzez zakup najnowszego sprzętu medycznego i remonty oddziałów. W ciągu ostatnich 24 lat przekazaliśmy ponad […]

  • Fundacja Kawałek Nieba

    RATUJEMY ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI – pomoc jest głównie w zakresie leczenia dzieci: finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, nierefundowanego leczenia m.in. nowotworów itd. – dzięki temu udało się pomóc już ponad 6000 dzieci i osób chorych i ubogich. Pomagamy też dzieciom najuboższym – sfinansowaliśmy już ponad 30.000 posiłków w szkołach dla dzieci niedożywionych. Przykłady działań […]