Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

rsozRzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt zajmuje się m. in. pomocą zwierzętom w schronisku „Kundelek”. Kupuje leki, szczepionki, specjalistyczną karmę oraz finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów ze schroniska. Dla 359  psów i 127 kotów Stowarzyszenie znalazło nowe domy. Pomogło również innym placówkom dla bezdomnych zwierząt, m. in. Przytulisku „Cztery Łapy” w Boguchwale, Przytulisku w Krośnie i Tarnobrzegu i zwierzętom pozostającym pod opieką SOS Husky. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt utworzyło też Inspektorat ds. ochrony zwierząt. Zajmuje się również dokarmianiem ptaków zimą. www.rsoz.org

Zobacz też

  • Fundacja Czarna Owca Pana Kota

    Fundacja Czarna Owca od 2009 roku działa na rzecz pomocy zwierzętom. Prowadzi adopcję zwierząt domowych (kotów, gryzoni, ptaków egzotycznych), przywraca do życia na wolności zwierzęta dzikie po rehabilitacji (ptaki miejskie), oraz zajmuje się zwierzętami gospodarskimi – kurami. Fundacja prowadzi również działania edukacyjne, organizując spotkania, warsztaty, szkolenia. Pomaga białoruskim, ukraińskim i polskim organizacjom przekazując im wiedzę, […]

  • Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

    Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej. Skutkiem tego jest ogromna […]

  • Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt

    Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt podejmuje starania w celu znalezienia domu jak największej liczbie psów i kotów znajdujących się w ich schronisku. Prowadzi akcje informacyjne w prasie i innych mediach, organizuje wystawy oraz dni przyjaźni i dobroci dla Zwierząt, a także działa na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi władzami […]