Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin

regionalne stowarzyszenie autystycznychRegionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin działa w Katowicach od 1996 roku. Pomaga zarówno dzieciom, jak i młodzieży i dorosłym z autyzmem. Zebrane środki finansowe przeznaczają na imprezy sportowo-rekreacyjne, szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów oraz bieżącą działalność statutową: hipoterapię, dogoterapię, zajęcia na basenie, grupę wsparcia dla rodziców dzieci oraz dorosłych z autyzmem. www.autyzmirodzina.org