Pracownia Pozarządowa

pracownia pozarządowaPracownia Pozarządowa to stowarzyszenie z Koszalina, które działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim. Pracownia wspiera inne organizacje pozarządowe, poprzez udzielanie porad i konsultacji, np. w zakresie promocji organizacji, zasad działania III sektora czy zasad finansowania, poprzez szkolenia i warsztaty, a także udzielanie informacji dotyczących organizacji pozarządowych. Pracownia Pozarządowa ma również na celu integrowanie sektora pozarządowego, poprzez organizację tematycznych spotkań czy pośrednictwo w kontakcie organizacji o podobnym profilu działania. www.kcwis.org.pl

Zobacz też

  • Fundacja „Rodzice Szkole”

    Działamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty. Nasza codzienna działalność to […]

  • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

    Misją Fundacji im. Roberta Schumana jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera. Fundacja prowadzi trzy programy: Program europejski, którego celem jest poszerzenie wiedzy mieszkańców Unii Europejskiej na tematy europejskie, Program obywatelski, który zachęca obywateli do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim i włączenia się w życie publiczne oraz Program […]