Polska Fundacja im. Roberta Schumana

polska fundacja roberta schumanaMisją Fundacji im. Roberta Schumana jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera. Fundacja prowadzi trzy programy: Program europejski, którego celem jest poszerzenie wiedzy mieszkańców Unii Europejskiej na tematy europejskie, Program obywatelski, który zachęca obywateli do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim i włączenia się w życie publiczne oraz Program dzielenia się doświadczeniami. Ten ostatni ma na celu dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. www.schuman.pl

Zobacz też

  • Fundacja „Rodzice Szkole”

    Działamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty. Nasza codzienna działalność to […]

  • Pracownia Pozarządowa

    Pracownia Pozarządowa to stowarzyszenie z Koszalina, które działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim. Pracownia wspiera inne organizacje pozarządowe, poprzez udzielanie porad i konsultacji, np. w zakresie promocji organizacji, zasad działania III sektora czy zasad finansowania, poprzez szkolenia i warsztaty, a także udzielanie informacji dotyczących organizacji pozarządowych. Pracownia Pozarządowa ma również na celu integrowanie […]

  • Stowarzyszenie „Jeden Świat”

    Stowarzyszenie „Jeden Świat” ma siedzibę w Poznaniu i działa od 1994 roku. Jego misja to promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi. Stowarzyszenie realizuje swoją misją poprzez wolontariat (międzynarodowy krótkotrwały, tzw. workcampy a także długoterminowe), programy edukacji globalnej, a także warsztaty, szkolenia, pokazy filmów, widowiska narracyjno-muzyczne i inne działania kulturalne. „Jeden Świat” to polski oddział […]