Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

otopOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest organizacją zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. W ramach światowej federacji organizacji chroniących ptaki, BirdLife International, współpracuje z wieloma osobami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Do projektów prowadzonych przez OTOP należy Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych, AwiBaza, czyli baza danych, która umożliwia użytkownikom z całego świata wprowadzanie i wyszukiwanie informacji o wszystkich gatunkach ptaków występujących w Polsce a także Rolnictwo Przyjazne Przyrodzie. www.otop.org.pl

Zobacz też

  • Fundacja Czarna Owca Pana Kota

    Fundacja Czarna Owca od 2009 roku działa na rzecz pomocy zwierzętom. Prowadzi adopcję zwierząt domowych (kotów, gryzoni, ptaków egzotycznych), przywraca do życia na wolności zwierzęta dzikie po rehabilitacji (ptaki miejskie), oraz zajmuje się zwierzętami gospodarskimi – kurami. Fundacja prowadzi również działania edukacyjne, organizując spotkania, warsztaty, szkolenia. Pomaga białoruskim, ukraińskim i polskim organizacjom przekazując im wiedzę, […]

  • Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

    Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej. Skutkiem tego jest ogromna […]

  • Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt

    Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt podejmuje starania w celu znalezienia domu jak największej liczbie psów i kotów znajdujących się w ich schronisku. Prowadzi akcje informacyjne w prasie i innych mediach, organizuje wystawy oraz dni przyjaźni i dobroci dla Zwierząt, a także działa na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi władzami […]