Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie

ntwCelem Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, stwarzanie obywatelom, w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwoju krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, w tym racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego. www.ntw-kwidzyn.strefa.pl

Zobacz też

  • Stowarzyszenie For Baltic

    Stowarzyszenie For Baltic działa od 2001 roku a jego celem jest realizacja działań na rzecz wszchstronnego i zrównoważnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Zajmuje się edukacją ekologiczną, między innymi poprzez konkursy dla uczniów szkół. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz poprawy ekosystemu morskiego. Działania skupiają się przede wszystkim na wsparciu foki szare, która jest zagrożonym gatunkiem. W tym celu Stowarzyszenie For […]

  • Gdańska Fundacja Wody

    Gdańska Fundacja Wody została stworzona przede wszystkim z myślą o dokształcaniu zawodowym pracowników administracji publicznej. Wraz z rozwojem działalności Fundacja zaczęła trafiać z przedsięwzięcami do szreszego grona odbiorców, wśród których obecne są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, jednostki Inspekcji Sanitarnej, firmy wykonawcze oraz handlowe, biura projektowe, przedsiębiorstwa komunalne, baseny kąpielowe oraz szerokie grono osób zaangażowanych w działania związane z ochroną […]

  • Stowarzyszenie Emaus

    Stowarzyszenie Emaus z Lublina to wspólnota wzajemnie wspierających się ludzi. Kierują się ideą dobra wspólnego,  wspierania i ochrony najsłabszych, a także prawem do osobistego rozwoju. Wprowadzają w życie trzy podstawowe zasady życia Emaus: braterstwo, samowystarczalność i solidarność. Prowadzą kiermasz używanych rzeczy, między innymi odzieży, mebli, sprzętu sportowego i turystycznego, sprzętu AGD i RTV. www.emaus.lublin.pl