Ludzie Ludziom

ludzie ludziomStowarzyszenie Pomocy „Ludzie-Ludziom” powstało we Wrocławiu w 1996 roku. Stowarzyszenie jako jedna z niewielu na terenie Dolnego Śląska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Misja Stowarzyszenia to pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Stowarzyszenie Ludzie Ludziom prowadzi Dom Socjalny dla mężczyzn, którego celem jest doprowadzanie do usamodzielnienia się mieszkańców, często osób, które opuściły jednostki penitencjarne, poprzez podjęcie pracy zawodowej i znalezienie osobnego miejsca zamieszkania. Od 2012 Stowarzyszenie prowadzi projekt „Wychodzenie wciąga 2 – program pozytywnych zmian dla osób opuszczających jednostki penitencjarne”. Jego celem jest generowanie pozytywnych zmian autorską metodą dekompresji społecznej. www.ludzieludziom.pl

Zobacz też

  • Fundacja Kawałek Nieba

    RATUJEMY ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI – pomoc jest głównie w zakresie leczenia dzieci: finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, nierefundowanego leczenia m.in. nowotworów itd. – dzięki temu udało się pomóc już ponad 6000 dzieci i osób chorych i ubogich. Pomagamy też dzieciom najuboższym – sfinansowaliśmy już ponad 30.000 posiłków w szkołach dla dzieci niedożywionych. Przykłady działań […]

  • Fundacja Niepełnosprawnych Sanus

    Fundacja Niepełnosprawnych Sanus powstała w 1992 roku a od 1995 roku skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym mieszkającym na wsi. Jej główną działalnością i największym sukcesem jest obecnie pozyskiwanie darów rzeczowych i przekazywanie ich rodzinom, w których są osoby niepełnosprawne, a pozostali członkowie rodziny nie mają pracy ani prawa do zasiłku. Fundacja pomaga również w remontach i likwidowaniu […]

  • Fundacja „Pomocna dłoń”

    Fundacja „Pomocna dłoń” powstała w Jastrzębiu Zdroju, ale działa w całej Polsce. Jej celem jest polepszanie warunków życia polskich rodzin. Do działań Fundacji należy projekt „Mój prywatny Instytut – Łączenie sfery nauki i przedsiębiorczości”, skierowany do studentów, „Uczeń gotowy do szkoły” polegający na przygotowaniu i przekazaniu dzieciom ze szkół podstawowych wyprawek szkolnych, a także Mikołaj z Fundacją, […]