Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

lsaLubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie działa na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera i pokrewnymi otępieniami. Wspiera chorych i opiekunów udzielając pomocy w codziennym sprawowaniu opieki nad chorym członkiem rodziny, a także zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o chorobie Alzheimera. Stowarzyszenie powstało w 1998 roku w 2000 r. założyło Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja”, zapewniający chorym opiekę dzienną i terapię. W roku 2007 Stowarzyszenie wydało dwie publikacje: „Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym” oraz „Teraz” i „Dawniej” –  zeszyty ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera. lsa.lublin.pl

Zobacz też

  • Fundacja TV PULS „Pod Dębem”

    Fundacja TV PULS „Pod Dębem” została założona z myślą o seniorach. Jej głównym celem jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora oraz placówek opiekuńczych, oświatowych lub medycznych przeznaczonych również dla osób somatycznie chorych. Realizowane remonty, wyposażenie oraz modernizacja Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, zakupu leków oraz niezbędnych środków czystości dla osób starszych znajdujących się w ciężkiej […]

  • Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

    Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie od 2012 roku prowadzi Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”, które prowadzi hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe oraz Poradnię Opieki Paliatywnej. Stowarzyszenie stara się zapewnić całościową opiekę osobom przewlekle chorym i umierającym oraz poprawić jakość życia ich i ich rodzin. Troszczy się o zwalczanie bólu fizycznego, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie bliskich tak w czasie […]

  • Fundacja na rzecz ludzi osamotnionych „Srebrne lata”

    Fundacja „Srebrne lata” z Poznania zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocom rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochroną i promocją zdrowia, działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz mniejszości narodowych oraz organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Do jej działań należy także ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet […]