Lista OPP – Jeden procent dla ubogich

W naszym kraju jest wiele osób ubogich, dlatego jeżeli nie zdecydowałeś jeszcze komu przekażesz 1 procent podatku, być może tutaj znajdziesz organizację, która wzbudzi Twoje zaintersowanie. Organizacje pożytku publicznego znajdujące się w tej kategorii wspierają osoby o niskim statusie materialnym (m.in. rodziny wielodzietne, osoby dotknięte przemocą domową, bezdomnych), na przykład prowadząc schroniska dla bezdomnych, finansując stypendia dla dzieci i młodzieży, podejmując działania w celu przeciwdziałaniu patologii społecznej, lub prowadzą inne działania na rzecz osób ubogich. 

 • Fundacja Energetyk

  fundacja energetykFundacja Energetyk z Trzebinii w województwie małopolskim wspiera inicjatywy tworzone przez instytucje oraz organizacje pozarządowe. Wsparła m. in. PCK Sandomierz zakupując sprzęt ratowniczy, przekazała pomoc finansową Fundacji Dobry Start, zakupiła sprzęt  rehabilitacyjny dla osób z niesprawnością fizyczną oraz wyposażenie do przedszkoli na terenie … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

  sowrStowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny działa w Chełmie w województwie lubelskim i zajmuje się pomocą osobom wykluczonym społecznie, głównie uzależnionym, dotkniętym przemocą domową oraz osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności. Stowarzyszenie organizuje kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i … Czytaj więcej

 • Fundacja Rodzina

  fundacja rdzinaFundacja Rodzina działa w województwie zachodniopomorskim, w Sławnie. Pomaga rodzinom w trudnej sytuacji finansowej poprzez stypendia dla uczniów, bierze udział w konkursie „Ośmiu wspaniałych”, prowadzi również świetlicę, programy wakacyjne i warsztaty metodyczne. www.fundacjarodzina.republika.plCzytaj więcej

 • Rudzkie Konto Pomocy

  rudzkie konto pomocyRudzkie Konto Pomocy to organizacja zajmująca się pomocą społeczną. Powstała w 1990 roku z inicjatywy kilku radnych miasta Ruda Śląska. Obecnie do stowarzyszenia należy ok. 80 osób. Stowarzyszenie prowadzi Biuro Porad Obywatelskich, w ramach którego każdy może uzyskać bezpłatną poradę prawną z różnych … Czytaj więcej

 • Fundacja na rzecz ludzi osamotnionych „Srebrne lata”

  srebrne lataFundacja „Srebrne lata” z Poznania zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocom rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochroną i promocją zdrowia, działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz mniejszości narodowych oraz organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Do jej działań … Czytaj więcej

 • Klub Inner Wheel w Lublinie

  klub inner wheelDo celów Klubu Inner Wheel należy propagowanie ideałów służenia ludziom oraz stymulowanie porozumienia międzynarodowego. Klub organizuje różnego rodzaju spotkania między ludźmi różnych narodowości, ras i wyznań. Do działań Klubu należy również pomoc ubogim uzdolnionym dzieciom, poprzez programy stypendialne. Dzięki stypendiom, dzieci z ubogich … Czytaj więcej

 • Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej

  esopsDo głównych celów działalności Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej należy prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej dla organizatorów pomocy społecznej oraz organizowanie zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wiejskich w Jegłowniku oraz zarządza Świetlicą Socjoterapeutyczną … Czytaj więcej