Lista OPP – Jeden procent dla ubogich

W naszym kraju jest wiele osób ubogich, dlatego jeżeli nie zdecydowałeś jeszcze komu przekażesz 1 procent podatku, być może tutaj znajdziesz organizację, która wzbudzi Twoje zaintersowanie. Organizacje pożytku publicznego znajdujące się w tej kategorii wspierają osoby o niskim statusie materialnym (m.in. rodziny wielodzietne, osoby dotknięte przemocą domową, bezdomnych), na przykład prowadząc schroniska dla bezdomnych, finansując stypendia dla dzieci i młodzieży, podejmując działania w celu przeciwdziałaniu patologii społecznej, lub prowadzą inne działania na rzecz osób ubogich. 

 • Fundacja TV PULS „Pod Dębem”

  fundacja tv puls pod debem logoFundacja TV PULS „Pod Dębem” została założona z myślą o seniorach. Jej głównym celem jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora oraz placówek opiekuńczych, oświatowych lub medycznych przeznaczonych również dla osób somatycznie chorych. Realizowane remonty, wyposażenie oraz modernizacja Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, … Czytaj więcej

 • Ludzie Ludziom

  ludzie ludziomStowarzyszenie Pomocy „Ludzie-Ludziom” powstało we Wrocławiu w 1996 roku. Stowarzyszenie jako jedna z niewielu na terenie Dolnego Śląska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Misja Stowarzyszenia to pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Stowarzyszenie Ludzie Ludziom prowadzi Dom … Czytaj więcej

 • Fundacja „Pomocna dłoń”

  fundacja pomocna dłońFundacja „Pomocna dłoń” powstała w Jastrzębiu Zdroju, ale działa w całej Polsce. Jej celem jest polepszanie warunków życia polskich rodzin. Do działań Fundacji należy projekt „Mój prywatny Instytut – Łączenie sfery nauki i przedsiębiorczości”, skierowany do studentów, „Uczeń gotowy do szkoły” polegający … Czytaj więcej

 • Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

  radomskie towarzystwo dobroczynnościDo celów działania Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności należy między innymi pomoc finansowa i rzeczowa osobom i rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, pomoc samotnym matkom przed i po urodzeniu dziecka, przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej, działalność edukacyjna, a także działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Towarzystwo … Czytaj więcej

 • Fundacja Pomoc Samarytańska

  fundacja pomoc samarytańskaFundacja Pomoc Samarytańska działa w Sieprawicach w województwie lubelskim od 1993 roku. Pomaga rodzinom najbiedniejszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, a przede wszystkim uzależnionym od nałogów. Prowadzi katolicki Terapeutyczny Ośrodek Miłości dla alkoholików, do którego przyjmuje wszystkich chętnych nie pytając o poglądy, wyznanie i nie przekonując … Czytaj więcej

 • Towarzystwo Charytatywne Rodzina

  towarzystwo charytatywne rodzinaTowarzystwo Charytatywne „Rodzina” zostało zarejestrowane w 1996 roku w Katowicach, ale działa już od 1990 roku. Obecnie prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz Bank Żywności. Od 2008 roku prowadzi też projekt Inna perspektywa, którego celem jest udzielenie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, w tym … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Przystań”

  stowarzyszenie przystańStowarzyszenie Przystań działa w Iławie od 2000 roku. Powstało, aby pomagać uzdolnionej młodzieży iławskiej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stowarzyszenie prowadzi między innymi Fundusz Stypendialny Równe Szanse, Fundusz Stypendiów Pomostowych, projekt Młodzieżowy Lider i Młodzieżowe Centrum Informacji. Zajmuje się prowadzeniem również programów … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Emaus

  stowarzyszenie emmausStowarzyszenie Emaus z Lublina to wspólnota wzajemnie wspierających się ludzi. Kierują się ideą dobra wspólnego,  wspierania i ochrony najsłabszych, a także prawem do osobistego rozwoju. Wprowadzają w życie trzy podstawowe zasady życia Emaus: braterstwo, samowystarczalność i solidarność. Prowadzą kiermasz używanych rzeczy, między innymi … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”

  stowarzyszenie amor omnia vincitStowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” prowadzi dwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego, a także Ośrodek Turystyczno- Wypoczynkowy „Służba Dziecku” w Krynicy Morskiej oraz Dom Wczasowy „Uroczysko” w Przebrnie. W Domu Wczasowym „Uroczysko” w czasie letnim przebywają dzieci i młodzież, również niepełnosprawni, ze środowisk wykluczonych społecznie. … Czytaj więcej

 • Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

  gtchGórnośląskie Towarzystwo Charytatywne prowadzi jadłodajnię dla najuboższych, noclegownię dla bezdomnych oraz kursy i szkolenia aktywizujące dla osób bezdomnych i bezrobotnych. Organizuje również koła zainteresowań dla osób bezdomnych i Drużynę Piłkarską Bezdomnych, która trzykrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski Bezdomnych. Do działań Towarzystwa należy … Czytaj więcej