Lista OPP – Jeden procent dla niepełnosprawnych

Wiele organizacji pożytku publicznego zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym (fizycznie lub umysłowo), dlatego jeśli nie wiesz komu przekazać 1 procent podatku, być może znajdziesz odpowiednią organizację w tej kategorii. Znajdują się tutaj organizacje, które finansują turnusy rehabilitacyjne i sprzęt dla osób niepełnosprawnych, prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, organizują grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub w inny sposób działają na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 • Fundacja Grupy PKP

  logo fundacji grupy pkpFundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o … Czytaj więcej

 • Fundacja Pociechom

  logo fundacji pociechomFundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkologicznym

  stowarzyszenie pomocy dzieciom po leczeniu onkologicznymStowarzyszenie zrzesza rodziców i dzieci, które przeszły leczenie onkologiczne. Nasi podopieczni to dzieci, które były leczone z powodu nowotworów, głównie mózgu i rdzenia kręgowego. Wszyscy nasi podopieczni to osoby więcej lub mniej uszkodzone w wyniku ciężkiej choroby i leczenia. To osoby poruszające się … Czytaj więcej

 • Fundacja Studencka „Młodzi Młodym”

  fundacja studencka młodzi młodymFundacja Studencka „Młodzi-Młodym” z siedzibą w Częstochowie posiada status OPP i zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, placówkom oświatowym oraz klubom sportowym. Nasi podopieczni mają możliwość pozyskiwania środków z 1% podatku. Organizujemy również zbiórki publiczne oraz prowadzimy program dofinansowań, pozwalający pokryć koszty leczenia i … Czytaj więcej

 • Fundacja im. Brata Alberta

  fundacja brata albertaŚw. Brat Albert pomagał osobom bezdomnym i uzależnionym. Podobne cele ma fundacja jego imienia. Działa w Krakowie od 25 lat pomagając szczególnie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Fundacja prowadzi domy stałego i dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, szkoły i przedszkola integracyjne oraz ośrodki … Czytaj więcej

 • Centrum Edukacji i Wsparcia „Res-Gest”

  centrum edukacji i wsparcia res-gestCentrum Edukacji i Wsparcia „Res-Gest” działa na terenie województwa podkarpackiego i pomaga osobom niesłyszącym oraz słabosłyszącym. W ramach organizacji działa Rzeszowski Klub Sportowy Res-Gest, którego zawodnicy występują na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w siatkówce, piłce nożnej i koszykówce. „Res-Gest” prowadzi również projekty mające na … Czytaj więcej

 • Fundacja Niepełnosprawnych Sanus

  fundacja niepełnosprawnych sanusFundacja Niepełnosprawnych Sanus powstała w 1992 roku a od 1995 roku skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym mieszkającym na wsi. Jej główną działalnością i największym sukcesem jest obecnie pozyskiwanie darów rzeczowych i przekazywanie ich rodzinom, w których są osoby niepełnosprawne, a pozostali członkowie … Czytaj więcej

 • Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

  fundacja pomocy chorym na zanik mięśniFundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni została założona w maju 1993 roku w Szczecinie. Powstała dzięki inicjatywie Beaty i Leszka Karlińskich, których syn dotknięty jest rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Fundacja zajmuje się organizacją rehabilitacji, pozyskiwaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, a także rozpowszechnianiem wśród … Czytaj więcej

 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

  regionalna fundacja pomocy niewidomymRegionalna Fundacja Pomocy Niewidomym pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego. Zajmuje się głównie dwoma obszarami problemowymi: specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem oraz pomoc finansowa i organizacyjna w rehabilitacji nazrądu wzroku u małych … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Promyk”

  stowarzyszenie promykCelem Stowarzyszenia Promyk jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym i ruchowym. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych … Czytaj więcej