Lista OPP

Organizacje Pożytku Publicznego skupiają się na różnego typu działalności. Niektóre pomagają osobom ubogim, inne chorym, np. zbierając środki finansowe na ich leczenie, a inne z kolei pomagają pokrzywdzonym zwierzętom. Część organizacji skupia się na pomocy konkretnym grupom chorym, np. tylko dzieciom albo tylko pacjentom onkologicznym. Inne mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, np. finansując turnusy rehabilitacyjne. Istnieją także organizacje, które działają na rzecz rozwoju sportu lub kultury, albo zajmują się ochroną przyrody.

Poniższy wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazywać jeden procent podatku za 2017 rok pozwoli Wam zapoznać się z działalnością fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji o statusie OPP. Dzięki temu będziecie mogli świadomie zdecydować komu przekazać 1% podatku w 2018 r.

 • Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”

  ssonStowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON” z Raciborza zajmuje się popularyzacją sportu wśród osób niepełnosprawnych, szczególnie Rugby na Wózkach. Prowadzi stałe zajęcia dla osób niepełnosprawnych, a także przygotowuje zgrupowania i sparingi dla Reprezentacji Narodowej Rugby na Wózkach. Organizuje również turnieje i zawody w tej … Czytaj więcej

 • Gliwicki Klub Karate Kyokushin

  gliwicki klub karate kyokushinGliwicki Klub Karate Kyokushin powstał w 1983 roku ale jego historia sięga końca lat 60. XX wieku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. W ramach środków zebranych z jednego procenta, Gliwicki Klub Karate Kyokushin opłaca dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym … Czytaj więcej

 • Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka Piłkarska ROW Rybnik

  rybnicki klub piłkarskiRybnicki Klub Piłkarski ROW Rybnik prowadzi szkółkę piłkarską dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 6 w Rybniku i klubem KS Energetyk ROW Rybnik. W regularnych zajęciach prowadzonych przez Rybnicki Klub Piłkarski bierze udział ok. 250 młodych osób w … Czytaj więcej

 • Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki

  kpzlaKujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki z Bydgoszczy zajmuje się działaniami związanymi z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. W szczególności, do jego działań należy opracowywanie planów szkoleniowych, organizowanie szkoleń dla trenerów i sędziów, a także organizacja imprez i zawodów lekkoatletycznych. W 2014 roku KPZLA organizował … Czytaj więcej

 • Fundacja na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny

  fundacja na rzecz pomocy dzieciom z grodzieńszczyznyFundacja na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny pomaga osobom (dzieciom i dorosłym) z Białorusi, które mają polskie pochodzenie. Wspiera Wspólnotę Młodej Polonii przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, organizuje kolonie, turnusy rehabilitacyjne, a także przekazuje paczki świąteczne oraz pomoce edukacyjne do polskich placówek … Czytaj więcej