Lista OPP – Jeden procent na tolerancję

Jeśli nie wiesz komu przekazać 1% podatku, ale bliskie są Ci idee tolerancji i porozumienia przejrzyj informacje o poniższych OPP. Są to organizacje, które mają na celu promowanie integracji europejskiej i porozumienia między ludźmi, działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego lub prowadzą inne działania na rzecz porozumienia i społeczeństwa. 

 • Fundacja „Rodzice Szkole”

  logo fundacji rodzice szkoleDziałamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji … Czytaj więcej

 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

  małopolskie towarzystwo oświatoweDo celów Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego należy m.in. rozwijanie działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, edukacja osób niepełnosprawnych, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych i demokracji, ochrona praw kobiet, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. MTO jest też założycielem Grupy Zagranica, bedącą stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych, … Czytaj więcej

 • Pracownia Pozarządowa

  pracownia pozarządowaPracownia Pozarządowa to stowarzyszenie z Koszalina, które działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim. Pracownia wspiera inne organizacje pozarządowe, poprzez udzielanie porad i konsultacji, np. w zakresie promocji organizacji, zasad działania III sektora czy zasad finansowania, poprzez szkolenia i warsztaty, a … Czytaj więcej

 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

  polska fundacja roberta schumanaMisją Fundacji im. Roberta Schumana jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera. Fundacja prowadzi trzy programy: Program europejski, którego celem jest poszerzenie wiedzy mieszkańców Unii Europejskiej na tematy europejskie, Program obywatelski, który zachęca … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie „Jeden Świat”

  jeden światStowarzyszenie „Jeden Świat” ma siedzibę w Poznaniu i działa od 1994 roku. Jego misja to promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi. Stowarzyszenie realizuje swoją misją poprzez wolontariat (międzynarodowy krótkotrwały, tzw. workcampy a także długoterminowe), programy edukacji globalnej, a także warsztaty, szkolenia, pokazy … Czytaj więcej

 • Klub Inner Wheel w Lublinie

  klub inner wheelDo celów Klubu Inner Wheel należy propagowanie ideałów służenia ludziom oraz stymulowanie porozumienia międzynarodowego. Klub organizuje różnego rodzaju spotkania między ludźmi różnych narodowości, ras i wyznań. Do działań Klubu należy również pomoc ubogim uzdolnionym dzieciom, poprzez programy stypendialne. Dzięki stypendiom, dzieci z ubogich … Czytaj więcej

 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

  dom współpracy polsko-niemieckiejDom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach działa na rzecz szeroko pojętego dialogu polsko-niemieckiego. Realizował między innymi projekt „Kuźnia Młodych Liderów” skierowany do młodzieży mniejszości niemieckiej z województwa opolskiego i śląskiego oraz Polsko-Niemiecką Akademię Dziennikarstwa. Prowadzi również kampanię „Bilingua – łatwiej z niemieckim” mającą zachęcić … Czytaj więcej