Lista OPP – Jeden procent na kulturę

Jeśli nie wiesz komu przekazać 1% podatku, ale chcesz wspierać rozwój działań kulturalnych, przejrzyj tę kategorię. Znajdziesz tutaj organizacje pożytku publicznego, które zajmują się organizacją wydarzeń kulturalnych w mniejszych i większych miejscowościach, krzewią polską kulturę ludową, wspierają działalność muzyczną, szerzą kulturę chrześcijańską lub prowadzą inne działania na rzecz kultury i sztuki. 

 • Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

  logo aa gapAgencja Artystyczna GAP może pochwalić się niemałym doświadczeniem w tworzeniu nieszablonowych przedsięwzięć kulturalnych, jak koncerty i widowiska muzyczne; spektakle teatralne; cykle wystaw i wernisaży; warsztaty z zakresu edukacji artystycznej; targi oraz sympozja naukowe. Przedsiębiorstwo aktywnie współpracuje z uczelniami artystycznymi, placówkami kultury, jednostkami samorządu … Czytaj więcej

 • Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

  towarzystwo przyjaciół sopotuTowarzystwo Przyjaciół Sopotu powstało w 1974 roku a od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem działalności stowarzyszenia jest dbanie o zrównoważony rozwój Sopotu oraz ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego miasta. Członkowie stowarzyszenia organizują wystawy, koncerty, prelekcje i spotkania autorskie. Zajmują się … Czytaj więcej

 • Związek Romów Polskich

  związek romów polskichCelem Związku Romów Polskich jest pomoc mniejszości narodowej jaką są Romowie. Związek służy pomocą w zakresie prawniczym i poszukiwania pracy oraz pomaga rozwiązywać problemy społeczne. Współpracuje z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz jest członkiem „Polskiej Unii Ofiar Nazizmu”. Nawiązuje również współpracę społeczno-kulturowo-oświatową z podobnymi … Czytaj więcej

 • Fundacja Szkoła Rycerska

  szkoła rycerskaFundacja Szkoła Rycerska powstała z inicjatywy młodych ludzi, którzy stawiają sobie za cel stworzenie odpowiednich warunków dla młodych Polaków do ich osobistego rozwoju. Główne cele fundacji to propagowanie patriotyzmu, wspieranie działalności oświatowej oraz rozwijanie umiejętności intelektualnych i fizycznych wśród młodzieży. Ważne dla Fundacji … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Węgajty

  stowarzyszenie węgajtyStowarzyszenie Węgajty z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzi Teatr Wiejski Węgajty, który działa już od 1986 roku. Obecnie, oprócz innych przedsięwzięć Teatr Wiejski „Węgajty” prowadzi działalność w dwóch osobnych nurtach: „Projekt Terenowy” oraz „Schola Teatru Wiejskiego Węgajty”. Od roku 2000 Projekt Terenowy jest organizatorem cyklu … Czytaj więcej

 • Zespół Folklorystyczny Lazurki

  zespół folklorystyczny lazurkiCelem statutowym Zespołu Folklorystycznego Lazurki jest krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Zespół prezentuje się na koncertach w szkołach, szpitalach, na festynach, piknikach i jarmarkach oraz na innych imprezach okolicznościowych i uroczystościach, na które … Czytaj więcej

 • Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”

  zespół ziemia bydgoskaZespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” powstał w 1958 roku inspirowany kulturą ludową regionu kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest upowszechnianie i podtrzymywanie regionalnej i krajowej kultury ludowej, jej odrębności i znaczenia w budowaniu lokalnej tożsamości. Trzon Zespołu stanowi 40 osobowa grupa tancerzy, śpiewaków i … Czytaj więcej

 • Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej

  katolickie towarzystwo kulturalneKatolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej ma na celu szerzenie szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej. Zawiera swoje działania w trzech głównych hasłach: Trzeźwość, Rodzina, Ewangelizacja. Zajmuje się organizowaniem ogólnodostępnych imprez rekolekcyjno-wypoczynkowych i turystycznych, publicznych spotkań o charakterze modlitewnym i ewangelizacyjnym, a także odczytów, prelekcji filmów, … Czytaj więcej

 • Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART

  era artGłównym celem Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART jest zapewnienie bezpośredniego kontaktu za sztuką krajową i zagraniczną mieszkańcom Trójmiasta i turystom. W tym celu Stowarzyszenie organizuje wystawy i wydarzenia artystyczne. Dwie najwieksze cykliczne imprezy organizowane przez ERA ART to Międzynarodowe Biennale Malarstwa i … Czytaj więcej

 • Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

  towarzystwo muzyczne w częstochowieTowarzystwo Muzyczne w Częstochowie zostało założone w 1976 roku pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Jego statutowym celem było wtedy koordynowanie pracy w czternastu ogniskach nowoutworzonego województwa częstochowskiego, w których uczyło się prawie 1500 uczniów. W 2002r. stowarzyszenie przyjęło nazwę Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie. … Czytaj więcej