Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej

katolickie towarzystwo kulturalneKatolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej ma na celu szerzenie szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej. Zawiera swoje działania w trzech głównych hasłach: Trzeźwość, Rodzina, Ewangelizacja. Zajmuje się organizowaniem ogólnodostępnych imprez rekolekcyjno-wypoczynkowych i turystycznych, publicznych spotkań o charakterze modlitewnym i ewangelizacyjnym, a także odczytów, prelekcji filmów, koncertów muzycznych, wystaw itp. Dzięki swojej działalności dociera do środowisk szczególnie trudnych, wymagających pomocy takich jak: grupy ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków. www.przymierze.info

Zobacz też

  • Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

    Misja Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia to profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie człowieka w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka. W 2014 roku Fundacja prowadziła projekt Dzieci naszą przyszłością skierowany do dzieci z Opola wykazujących deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD. W […]

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach

    Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” prowadzi Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Hospicjum działa od 2000 roku. Zajmuje się opieką nad nieuleczalnie chorymi na Oddziale Medycyny Paliatywnej, a także w domu. Prowadzi również Poradnię Medycyny Paliatywnej. Wskład zespołu Hospicjum Miłosierdzia Bożego wchodzą lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, a także psychologowie, kapelan oraz wolontariusze niezwiązani z medycyną. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu […]