Jeden procent podatku – statystyki

Ile przekazano do OPP w ramach jednego procenta? Ilu podatników przekazało swój 1% i komu? Które organizacje otrzymały największą kwotę z jednego procenta? Na te i inne pytania dotyczące statystyk jednego procenta znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Jeden procent na przestrzeni lat

Możliwość odliczania 1% podatku weszła w życie w 2003 roku, minęło już więc od tego czasu ponad 10 lat. W pierwszym roku od wejścia w życie ustawy o pożytku publicznym jeden procent podatku przekazało 80 tysięcy podatników, którzy w sumie przekazali 10,4 mln złotych. Rok później – w rozliczeniu za 2004 rok, przekazana kwota wynosiła już 41,6 mln złotych, a liczba podatników, którzy zdecydowali się na przekazanie jednego procenta wzrosła ponad 8-krotnie.

W kolejnych latach następował dalszy wzrost liczby podatników przekazujących jeden procent oraz przekazanej kwoty. Jedynie w rozliczeniu za 2009 rok nastąpił niewielki spadek przekazanej sumy w stosunku do poprzedniego roku.

Duży wzrost zarówno liczby podatników, jak i przekazanej sumy nastąpił między rokiem 2008 a 2007 (rozliczenia za 2007 i 2006 rok). Zostało to spowodowano dwoma czynnikami. Po pierwsze – wprowadzona została możliwość przekazywania 1% podatku przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz przez podatników uzyskujących dochody z kapitałów pieniężnych (np. ze sprzedaży papierów wartościowych). Po drugie – wprowadzone zostało udogodnienie dla osób decydujących się na przekazanie 1%. Od rozliczenia za 2007 rok podatnik nie musi sam wykonywać wpłaty na konto organizacji pożytku publicznego, a jedynie wskazać w deklaracji PIT organizację, której to urząd skarbowy przekaże jeden procent podatku. Zmiany te zaskutkowały ponad 3-krotnym wzrostem liczby osób, które przekazały 1% dla jednej z OPP.

rozliczenie za rok: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
liczba podatników, którzy przekazali 1% (w mln) 0,08 0,681 1,157 1,604 5,135 7,325 8,624 10,135 11,166 11,537 12,034
kwota przekazana dla opp (w mln)  10,4  41,6  62,3  105,4  298,3  381,5  360,9  403,9  459,4  482,2  506,6

Pomimo corocznego wzrostu liczby osób decydujących się na przekazanie jednego procenta, wciąż jest to liczba stosunkowo niska. 12,03 mln podatników, którzy przekazali 1% podatku za rok 2013 stanowi jedynie 45% liczby podatników (56% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek). Dlatego zachęcamy do dołączenia do tej grupy oraz do zachęcania swoich znajomych oraz członków rodziny, aby również przekazywali jeden procent na OPP.

Jeden procent w rozliczeniu za 2013 rok

Za 2013 rok podatnicy przekazali w ramach jednego procenta podatku dokładnie 506 551 310,69 zł. Najwięcej – ponad 114,5 mln wpłynęło do Izby Skarbowej w Warszawie. Średnia kwota jednego procenta podatku wyniosła 42 zł.

Największy odsetek podatników, którzy zdecydowali się na przekazanie jednego procenta wykazano wśród podatników rozliczających się na formularzach PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L. 46% z nich wyraziło chęć przekazania 1%. Spośród osób rozliczających się na formularzach PIT-28 (dochody opodatkowane ryczałtowo), PIT-38 (dochody kapitałowe) i PIT-39 (dochody ze sprzedaży nieruchomości) jeden procent podatku zdecydowało się przekazać jedynie 32% podatników.

Kto otrzymał najwięcej?

Największą kwotę z jednego procenta otrzymała za 2013 rok Fundacja Dieciom „Zdążyć z Pomocą” – aż 127 mln złotych. Na drugim miejscu pod względem otrzymanej kwoty jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (17,5 mln) a na trzecim Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (11,5 mln).

70 organizacji pożytku publicznego otrzymało co najmniej 1 mln złotych, a pomoc trafiła w sumie do 7423 organizacji.

 

Źródło: Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok. Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych. Warszawa 2014.

 

Zobacz też

  • 1% podatku za 2015 – mamy kolejny rekord!

    statystyki wykresOd wielu już lat rośnie kwota przekazywana przez podatników organizacjom pozarządowym w ramach 1% podatku dochodowego. W 2016 roku mamy kolejny rekord. Z rozliczenia za 2015 rok do organizacji pożytku publicznego trafiło 617,5 mlz ł!

  • 1 procent podatku w innych krajach

    mapa świataPolska nie jest jedynym krajem, który daje podatnikom możliwość samodzielnego rozdysponowania części należnego podatku. Podobne mechanizmy występują też w niektórych innych państwach. Pierwsze państwa, w których wprowadzono taką możliwość to Włochy i Hiszpania. Możliwość przekazania części podatku na samodzielnie wybrany cel została tam wprowadzona po II wojnie światowej, jednak dotyczyła tylko funduszy przekazywanych na rzecz Kościoła. Mechanizm bardziej podobny do występującego w Polsce odpisu 1% podatku jest obecny na Węgrzech i na Słowacji.

  • Jeden procent za 2014 rok – kolejne rekordy

    liczba podatników któzy przekazali 1% w poszczególnych latachMinisterstwo Finansów opublikowało już statystyki jednego procenta podatku za 2014 rok. Cieszy nas, że padły kolejne rekordy, m.in. w kwocie przekazanej organizacjom pożytku publicznego z jednego procenta oraz w liczbie podatników, którzy przekazali swój 1% organizacji pożytku publicznego zamiast skarbowi państwa.