Jak przekazać 1% podatku?

Jak obliczyć 1 procent podatku

Zgodnie z ustawą podatnik ma prawo przekazać nie więcej niż 1 procent podatku dochodowego. Wniosek o przekazanie uprzednio wyliczonej kwoty znajduje się zawsze na końcu każdej deklaracji. W jedną z dwóch rubryk wpisuje się nazwę organizacji j jej numer KRS, zaś w drugą obliczoną kwotę równą 1 procentowi z podatku dochodowego.

Zanim jednak zostanie wyliczony jeden procent podatku, należy obliczyć cały podatek należny:

 • odliczenie od dochodu rocznych wydatków, w tym składki na ubezpieczenie społeczne,
 • odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i innych ulg,
 • odliczenie od wyliczonego podatku należnego 1 procent podatku.

Aby obliczyć kwotę wsparcia, trzeba pomnożyć podatek dochodowy przez 1 procent, po czym otrzymany wynik koniecznie należy zaokrąglić zawsze w dół, do pełnych dziesiątek groszy.

Jak wypełnić formularz, aby przekazać 1 procent podatku

Aby przekazać 1 procent swojego podatku dochodowego jednej z organizacji pożytku publicznego (OPP), należy, wypełniając zeznanie roczne, pamiętać o:

 1. wpisaniu nazwy i numeru KRS wybranej organizacji w sekcji „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego (…)” (należy pamiętać o podaniu poprawnych danych organizacji),
 2. wpisaniu w wyznaczoną rubrykę kwoty, która ma zostać przekazana na rzecz wskazanej organizacji,
 3. złożeniu zeznania w terminie (do 30 kwietnia danego roku).
Jak przekazać 1 procent podatku OPP?

Jak przekazać 1 procent podatku OPP?

Warto wiedzieć: Przekazanie 1% jest dyspozycją dla  Urzędu Skarbowego, że 1% Twojego podatku należy przekazać wybranej OPP, a 99% podatku przekazać do budżetu państwa. Zatem wskazanie OPP nie zwiększa Twoich zobowiązań wobec budżetu i nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku. Jeden procent podatku, który i tak płacisz, przekazywany jest do organizacji pożytku publicznego zamiast do budżetu.

W deklaracji jest miejsce na wpisanie danych osobowych podatnika. Informacje takie pozwolą obdarowanej organizacji wyrazić podziękowanie za wsparcie 1 procentem podatku. Wypełnienie tego pola formularza jest dobrowolną decyzją podatnika, który może również pozostać anonimowym.

1 procent podatku to nie darowizna

Przekazywanie organizacjom pożytku publicznego 1 procenta podatku jest uregulowane ustawą O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i nie jest równoznaczne z darowizną na rzecz organizacji. Każda darowizna może być uiszczana na rzecz Kościoła, krwiodawstwa, a nawet organizacji pożytku publicznego, jednak podlega innym przepisom prawnym. Należy więc pamiętać, że różnica między darowizną a 1 procentem podatku jest istotna i dlatego w rocznym zeznaniu te dwa zagadnienia traktowane są zupełnie inaczej.

Darowizna może być podstawą do ulgi podatkowej, gdyż wpływa na zmniejszenie rocznego dochodu, co z kolei przekłada się na wysokość podatku dochodowego. Dobrowolne przekazanie 1 procenta podatku na rzecz wybranej organizacji nie wpływa na wysokość podatku, a jedynie na jego przeznaczenie. Ponadto nie może być to uznane za formę darowizny, ponieważ w praktyce kwotę tą na wniosek podatnika przekazuje naczelnik urzędu skarbowego do jednej z uwzględnionych w wykazie organizacji.

Zobacz też

 • 1% podatku za 2015 – mamy kolejny rekord!

  statystyki wykresOd wielu już lat rośnie kwota przekazywana przez podatników organizacjom pozarządowym w ramach 1% podatku dochodowego. W 2016 roku mamy kolejny rekord. Z rozliczenia za 2015 rok do organizacji pożytku publicznego trafiło 617,5 mlz ł!

 • 1 procent podatku w innych krajach

  mapa świataPolska nie jest jedynym krajem, który daje podatnikom możliwość samodzielnego rozdysponowania części należnego podatku. Podobne mechanizmy występują też w niektórych innych państwach. Pierwsze państwa, w których wprowadzono taką możliwość to Włochy i Hiszpania. Możliwość przekazania części podatku na samodzielnie wybrany cel została tam wprowadzona po II wojnie światowej, jednak dotyczyła tylko funduszy przekazywanych na rzecz Kościoła. Mechanizm bardziej podobny do występującego w Polsce odpisu 1% podatku jest obecny na Węgrzech i na Słowacji.

 • Jeden procent za 2014 rok – kolejne rekordy

  liczba podatników któzy przekazali 1% w poszczególnych latachMinisterstwo Finansów opublikowało już statystyki jednego procenta podatku za 2014 rok. Cieszy nas, że padły kolejne rekordy, m.in. w kwocie przekazanej organizacjom pożytku publicznego z jednego procenta oraz w liczbie podatników, którzy przekazali swój 1% organizacji pożytku publicznego zamiast skarbowi państwa.