Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

gtchGórnośląskie Towarzystwo Charytatywne prowadzi jadłodajnię dla najuboższych, noclegownię dla bezdomnych oraz kursy i szkolenia aktywizujące dla osób bezdomnych i bezrobotnych. Organizuje również koła zainteresowań dla osób bezdomnych i Drużynę Piłkarską Bezdomnych, która trzykrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski Bezdomnych. Do działań Towarzystwa należy też program dostarczania żywności dla najuboższych oraz uroczyste wieczerze z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, na których do świątecznego stołu zasiada każdorazowo ponad 1000 osób najbardziej potrzebujących. www.gtch.pl

Zobacz też

  • Fundacja Kawałek Nieba

    RATUJEMY ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI – pomoc jest głównie w zakresie leczenia dzieci: finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, nierefundowanego leczenia m.in. nowotworów itd. – dzięki temu udało się pomóc już ponad 6000 dzieci i osób chorych i ubogich. Pomagamy też dzieciom najuboższym – sfinansowaliśmy już ponad 30.000 posiłków w szkołach dla dzieci niedożywionych. Przykłady działań […]

  • Fundacja Niepełnosprawnych Sanus

    Fundacja Niepełnosprawnych Sanus powstała w 1992 roku a od 1995 roku skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym mieszkającym na wsi. Jej główną działalnością i największym sukcesem jest obecnie pozyskiwanie darów rzeczowych i przekazywanie ich rodzinom, w których są osoby niepełnosprawne, a pozostali członkowie rodziny nie mają pracy ani prawa do zasiłku. Fundacja pomaga również w remontach i likwidowaniu […]

  • Ludzie Ludziom

    Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie-Ludziom” powstało we Wrocławiu w 1996 roku. Stowarzyszenie jako jedna z niewielu na terenie Dolnego Śląska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Misja Stowarzyszenia to pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Stowarzyszenie Ludzie Ludziom prowadzi Dom Socjalny dla mężczyzn, którego celem jest doprowadzanie do usamodzielnienia się mieszkańców, często osób, które opuściły jednostki penitencjarne, poprzez […]