Fundacja Szkoła Rycerska

szkoła rycerskaFundacja Szkoła Rycerska powstała z inicjatywy młodych ludzi, którzy stawiają sobie za cel stworzenie odpowiednich warunków dla młodych Polaków do ich osobistego rozwoju. Główne cele fundacji to propagowanie patriotyzmu, wspieranie działalności oświatowej oraz rozwijanie umiejętności intelektualnych i fizycznych wśród młodzieży. Ważne dla Fundacji jest wykształcenie w postawie młodych Polaków etosu służby publicznej oraz odpowiedzialności za własne czyny i słowa. Szkoła Rycerska działa w Brodnicy z województwie kujawsko-pomorskim. www.szkolarycerska.pl

Zobacz też

  • Fundacja Pociechom

    Fundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych i aktywności ekologicznych dla najmłodszych. Fundacja Pociechom dziękuje […]

  • Stowarzyszenie „Sursum Corda”

    Stowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza jest organizacją zajmującą się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją. Realizuje filzofię „dać wędkę a nie rybę”. Pracuje z młodzieżą, która chce być aktywna i się rozwijać, rozwija ideę wolontariatu oraz wspiera dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, ucząc ich zaradności i rozwijając osobiste potencjały. Od 2002 roku […]

  • Stowarzyszenie „Przystań”

    Stowarzyszenie Przystań działa w Iławie od 2000 roku. Powstało, aby pomagać uzdolnionej młodzieży iławskiej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stowarzyszenie prowadzi między innymi Fundusz Stypendialny Równe Szanse, Fundusz Stypendiów Pomostowych, projekt Młodzieżowy Lider i Młodzieżowe Centrum Informacji. Zajmuje się prowadzeniem również programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów wsparcia i pomocy dla rodziców. Celem powyższych […]