Fundacja „Rodzice Szkole”

logo fundacji rodzice szkoleDziałamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty. Nasza codzienna działalność to wspieranie rodziców wiedzą za pośrednictwem: punktu konsultacyjnego, 2 portali internetowych zawierających podstawowe informacje, regulacje oraz wiadomości z zakresu funkcjonowania rodziców i rad rodziców w szkołach, organizacji konferencji i szkoleń z udziałem rad rodziców oraz aktywna obecność wszędzie tam, gdzie tworzona jest nowa rzeczywistość szkolna, dla obrony interesów rodziców na terenie szkół ich dzieci.

Dla realizacji naszej strategii potrzebujemy wsparcia finansowego na zapewnienie:

 • pokrycia kosztów administracyjnych  (utrzymanie biura  Fundacji: czynsz, księgowość,   korespondencja, telefony ¼ etatu sekretarki),
 • zatrudnienia na ¼ etatu radcy prawnego,
 • prowadzenia telefonu porad prawnych (4 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu),
 • prowadzenia strony internetowej,
 • przygotowania i prowadzenia szkoleń i seminariów dla rodziców, nauczycieli i  dyrektorów szkół.

Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia naszej organizacji.

Zobacz też

 • Fundacja Grupy PKP

  Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

 • Fundacja Legii

  Fundacja Legii to organizacja prorodzinna. Tworzy i wspiera inicjatywy mające za cel polepszenie warunków rozwoju potrzebujących rodzin z całej Polski, między innymi w zakresie zdrowia, edukacji, kultury oraz sportu. Zależy jej na niwelowaniu barier do dobrego, godnego życia. Fundacja Legii zajmuje się między innymi: aktywizacją fizyczną i społeczną poprzez sport, wyrównywaniem szans dzieciom i rodzinom […]

 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

  Do celów Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego należy m.in. rozwijanie działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, edukacja osób niepełnosprawnych, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych i demokracji, ochrona praw kobiet, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. MTO jest też założycielem Grupy Zagranica, bedącą stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych, których celem jest współpraca rozwojowa, wspieranie demokracji, pomoc humanitarna i edukacja globalna. www.mto.org.pl