Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

fundacja pomocy chorym na zanik mięśniFundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni została założona w maju 1993 roku w Szczecinie. Powstała dzięki inicjatywie Beaty i Leszka Karlińskich, których syn dotknięty jest rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Fundacja zajmuje się organizacją rehabilitacji, pozyskiwaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, a także rozpowszechnianiem wśród chorych informacji o postępach w poszukiwaniu metod leczenia chorób mięśni. Fundacja oferuje podopiecznym również wsparcie w codziennym życiu poprzez możliwość korzystania z usług asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. W miarę potrzeb Fundacja przyznaje indywidualne dotacje na leczenie i rehabilitację. www.miesnie.szczecin.pl

Zobacz też

  • Fundacja Grupy PKP

    Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

  • Fundacja Pociechom

    Fundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych i aktywności ekologicznych dla najmłodszych. Fundacja Pociechom dziękuje […]

  • Fundacja Legii

    Fundacja Legii to organizacja prorodzinna. Tworzy i wspiera inicjatywy mające za cel polepszenie warunków rozwoju potrzebujących rodzin z całej Polski, między innymi w zakresie zdrowia, edukacji, kultury oraz sportu. Zależy jej na niwelowaniu barier do dobrego, godnego życia. Fundacja Legii zajmuje się między innymi: aktywizacją fizyczną i społeczną poprzez sport, wyrównywaniem szans dzieciom i rodzinom […]