Fundacja im. Brata Alberta

fundacja brata albertaŚw. Brat Albert pomagał osobom bezdomnym i uzależnionym. Podobne cele ma fundacja jego imienia. Działa w Krakowie od 25 lat pomagając szczególnie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Fundacja prowadzi domy stałego i dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, szkoły i przedszkola integracyjne oraz ośrodki adaptacyjne. Obecnie fundacja prowadzi 32 placówki i obejmuje pomocą ponad 1200 podopiecznych, wśród których są osoby o różnym stopniu upośledzenia, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. www.albert.krakow.pl

Zobacz też

  • Stowarzyszenie „Promyk”

    Celem Stowarzyszenia Promyk jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym i ruchowym. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu szczycieńskiego na bazie Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjnego i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych wyżej wymienionych placówek. www.promyk.org.pl

  • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek

    Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie umożliwiające stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym. Prowadzi w Poznaniu Warsztaty Terapii Zajęciowej, których celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy, poprzez między innymi budowanie pewności siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, psychofizycznych […]

  • Stowarzyszenie „Mamy wielkie serca”

    Stowarzyszenie „Mamy wielkie serca” pomaga niepełnosprawnym, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Organizuje dla nich turnusy ogólnousprawniające oraz zabiegi rehabilitacyjne, m.in. masaże, hipoterapie, kinezyterapię. Opiekuje się wychowankami ze Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego im. J. Tuwima w Stemplewie, w województwie łódzkim. Prowadzi projekt wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. serca.org.pl