Fundacja Grupy PKP

logo fundacji grupy pkpFundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

Przez 5 lat działalności Fundacja wsparła tysiące osób czy instytucji. Beneficjentami są w dużej mierze kolejarze, zarówno ci aktywnie działający, jak i emerytowani, ale także osoby spoza branży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja wsparła poszkodowanych w wyniku nawałnic, pożarów czy chorób nowotworowych.

Aby móc dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących, Fundacja jako Organizacji Pożytku Publicznego (nr KRS 0000499069) prowadzi zbiórkę 1 % podatku. Przekazane kwoty zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji w tym m. in. przeciwdziałanie wykluczeniom, pomoc osobom z niepełnosprawnością czy edukację w zakresie bezpiecznych zachowań.

Zobacz też

  • Fundacja „Rodzice Szkole”

    Działamy na rzecz budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządów terytorialnych. Prowadzimy działania poszerzające wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole oraz szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty. Nasza codzienna działalność to […]

  • Fundacja Pociechom

    Fundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych i aktywności ekologicznych dla najmłodszych. Fundacja Pociechom dziękuje […]

  • Fundacja Legii

    Fundacja Legii to organizacja prorodzinna. Tworzy i wspiera inicjatywy mające za cel polepszenie warunków rozwoju potrzebujących rodzin z całej Polski, między innymi w zakresie zdrowia, edukacji, kultury oraz sportu. Zależy jej na niwelowaniu barier do dobrego, godnego życia. Fundacja Legii zajmuje się między innymi: aktywizacją fizyczną i społeczną poprzez sport, wyrównywaniem szans dzieciom i rodzinom […]