Fundacja Energetyk

fundacja energetykFundacja Energetyk z Trzebinii w województwie małopolskim wspiera inicjatywy tworzone przez instytucje oraz organizacje pozarządowe. Wsparła m. in. PCK Sandomierz zakupując sprzęt ratowniczy, przekazała pomoc finansową Fundacji Dobry Start, zakupiła sprzęt  rehabilitacyjny dla osób z niesprawnością fizyczną oraz wyposażenie do przedszkoli na terenie gminy Trzebinia. Energetyk wspierał również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dofinansował rekostrukcję zabytkowego dworu z Droginii, a także przekazał wspracie finansowe dla zespółu folklorystycznego „Płocanki”. www.fundacja-energetyk.pl

Zobacz też

  • Fundacja Grupy PKP

    Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

  • Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

    Agencja Artystyczna GAP może pochwalić się niemałym doświadczeniem w tworzeniu nieszablonowych przedsięwzięć kulturalnych, jak koncerty i widowiska muzyczne; spektakle teatralne; cykle wystaw i wernisaży; warsztaty z zakresu edukacji artystycznej; targi oraz sympozja naukowe. Przedsiębiorstwo aktywnie współpracuje z uczelniami artystycznymi, placówkami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. W gronie współpracowników Agencji można wymienić krakowską Akademię […]

  • Fundacja Pociechom

    Fundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych i aktywności ekologicznych dla najmłodszych. Fundacja Pociechom dziękuje […]